https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strategiczny rozwój

17 lipca 2014 roku, najważniejszym punktem obrad uroczystej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego było przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2014-2020. Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego było niezbędne w związku z finansowaniem unijnym na lata 2014-2020. To również bardzo ważny dokument, który określa cele i zamierzenia w rozwoju naszej Ziemi Wałbrzyskiej.
strategia powiatu
 
 
 
– Cieszymy się, że ta strategia została uchwalona. Jest to bardzo ważny dokument, który będzie służył powiatowi w latach 2014-2020, a więc w nowym okresie finansowym Unii Europejskiej. Bardzo ważne jest to, że znaleźli się chętni, którzy w tym zespole pracowali, bardzo aktywnie reprezentowali poszczególne gminy Powiatu Wałbrzyskiego. Gdyby ten dokument został opracowany tylko przez urzędników, którzy nie znają realiów poszczególnych gmin, byłby to sztuczny twór. Ponieważ został poddany konsultacjom w różnych gminach, został solidnie i dobrze opracowany. Jest sporo zadań w różnych dziedzinach, dużo celów, które będziemy realizowali. Mam nadzieję, że będą stworzone możliwości, żeby powiat mógł pisać wnioski o pieniądze ze wspólnotowej kasy. Żeby takie wnioski pisać, musimy się wykazać własnymi środkami, które musimy zabezpieczyć na realizację poszczególnych zadań – mówi Józef Piksa, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego.
Strategia Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego to jeden z najważniejszych dokumentów o charakterze strategicznym, który określa rozwój Powiatu Wałbrzyskiego do roku 2020.
– Dokument ten wytycza kierunki rozwoju powiatu, wskazuje misję, w której Powiat Wałbrzyski będzie wykorzystywał swoje możliwości. Jako kluczowe, w strategii zdefiniowano trzy potencjały rozwojowe: potencjał przestrzeni, potencjał zasobów naturalnych i potencjał społeczny. Powiat Wałbrzyski do 2020 roku to miejsce, w którym będzie następował harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy, dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu inwestorów, pobudzaniu przedsiębiorczości mieszkańców oraz wykorzystaniu walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki – dodaje Andrzej Lipiński, Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego.
(TP)
 
Józef Piksa i Andrzej Lipiński przekazali Strategię Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego przedstawicielom gmin i instytucji z obszaru powiatu.

REKLAMA