https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wojewódzka blokada

21 lipca, między godziną 11.00 a 12.00, nie będzie można poruszać się po drogach wojewódzkich 375 i 376 przebiegających przez gminę Stare Bogaczowice. Mieszkańcy wsi Chwaliszów, Struga, Lubomin i Stare Bogaczowice zablokują na godzinę przejazd w proteście przeciwko braku reakcji na wnoszone od lat prośby o remonty dróg i budowę chodników na drogach wojewódzkich.
bgaczowice_chodnik
 
 
 
 
 
Czarę goryczy sołtysów przelał brak reakcji na ich pismo, skierowane 7 lipca tego roku do Cezarego Przybylskiego – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
– Od kilkunastu lat mieszkańcy oraz władze Gminy Stare Bogaczowice zabiegają u zarządcy dróg nr 375 i 376, jakim jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, o odbudowę, remonty, a także budowę chodników w czterech sołectwach: Stare Bogaczowice, Chwaliszów, Struga, Lubomin. Z roku na rok obietnice w zakresie poprawy tej infrastruktury są przesuwane przez kolejne Zarządy Służby. Poza Jabłowem, gdzie miał miejsce społeczny protest, od wielu lat nie został zbudowany, wyremontowany, odtworzony ani jeden metr chodnika, przy jednoczesnym znacznym wzroście ruchu na drogach wojewódzkich 375 i 376 – napisali sołtysi wsi Chwaliszów, Struga, Lubomin i Stare Bogaczowice. – W roku ubiegłym, w obecności przedstawicieli środków masowego przekazu, została publiczne złożona obietnica w zakresie budowy oraz odtworzenia chodnika w miejscowościach Struga i Lubomin. Niestety, do dziś – mimo obietnic – inwestycja nie została rozpoczęta, a władze DSK, warunkując wykonanie nawierzchni jezdni łącznie z chodnikiem, odwlekają jej realizację w bliżej nieokreśloną przyszłość i nie potrafią określić terminu jej wykonania. Wojewoda na to zadanie wydał pozwolenie na budowę. Ponadto w miejscowościach: Struga, Lubomin, Stare Bogaczowice, Chwaliszów, poza dwoma (zlokalizowanymi w Strudze i Lubominie), nie ma przejść dla pieszych i jeśli zestawić to z brakiem chodników oraz brakiem właściwego odwodnienia i utrzymania poboczy oraz uszkodzonej nawierzchni jezdni, składa się to na ponury obraz braku bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich na terenie naszej gminy. Zwracamy uwagę, że wielokrotnie otrzymywaliśmy obietnice budowy odwodnień, np. w Chwaliszowie od posesji nr 35 do posesji nr 45, gdzie drogą po deszczach płynie całą szerokością jezdni woda, a w Strudze zabiegamy o wykonanie odwodnienia od zjazdu z obwodnicy Szczawna Zdroju do posesji nr 52A, która permanentnie jest zalewana wodą spływającą poboczami. Niestety, w tym przypadku również nasze starania nie znajdują żadnego odzewu. Od kilku lat prosimy, monitujemy, przypominamy o wycince krzewów i samosiejek rosnących na poboczach dróg i wycince drzew rosnących w pasie drogi, w tym przypadku także – nie wiedzieć czemu – lakier samochodów użytkowników tychże dróg jest systematycznie uszkadzany. W ostatnim miesiącu nasilił się ruch drogami przebiegającymi przez Gminę Stare Bogaczowice spowodowany remontem drogi krajowej nr 35 na wjeździe do Wałbrzycha, co spowodowało znaczny wzrost w ruchu na drogach 375 i 376, a co za tym idzie i zagrożenia dla pieszych i rowerzystów. Zarządca dróg nie podjął żadnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przez: wprowadzenie ograniczeń prędkości, stosownego oznakowania lub skierowania patroli policyjnych. Zarówno czas jak i zasięg problemu nierozwiązywany przez wiele lat przez DSK doprowadził do sytuacji, w której lokalna społeczność zapowiedziała obywatelski protest – podkreślają sołtysi.
(RED)

REKLAMA