https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jeszcze tylko miesiąc

Do 14 sierpnia mają się zakończyć prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D na ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze.
 
most5
 
 
 
 
 
Całkowity koszt inwestycji to 951 tys. zł, z czego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 759 362 zł, co stanowi prawie 80 procent wartości inwestycji.
Przebudowa jest realizowana w II etapach. I etap wykonano w IV kwartale 2013 roku i obejmował on rozbiórkę zniszczonego mostu oraz budowę nowych przyczółków, natomiast II etap realizowany jest obecnie i obejmuje montaż łożysk oraz wykonanie płyty pomostowej wraz z kapami chodnikowymi oraz montaż barier i poręczy mostowych.
– Jest to kluczowa inwestycja w naszej gminie, ułatwi ona nam realizację I i II etapu budowy obwodnicy, dzięki której ciężarówki z urobkiem z pobliskiej kopalni melafiru nie będą jeździć przez centrum miejscowości. A o korzyściach dla mieszkańców chyba mówić nie trzeba – mówi Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór.
Pozytywne opinie o inwestycji wypowiadają również mieszkańcy Czarnego Boru.
– Cieszymy się, że dobiega koniec inwestycji związanej z budową mostu w Czarnym Borze. Most ten jest ważnym ogniwem związanym z budową obwodnicy dla tej gminy. Jest to kolejny przykład współpracy partnerskiej Powiatu Wałbrzyskiego z Gminą Czarny Bór – powiedział o tym przedsięwzięciu Andrzej Lipiński, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close