https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jeszcze tylko miesiąc

Do 14 sierpnia mają się zakończyć prace związane z przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D na ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze.
 
most5
 
 
 
 
 
Całkowity koszt inwestycji to 951 tys. zł, z czego dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 759 362 zł, co stanowi prawie 80 procent wartości inwestycji.
Przebudowa jest realizowana w II etapach. I etap wykonano w IV kwartale 2013 roku i obejmował on rozbiórkę zniszczonego mostu oraz budowę nowych przyczółków, natomiast II etap realizowany jest obecnie i obejmuje montaż łożysk oraz wykonanie płyty pomostowej wraz z kapami chodnikowymi oraz montaż barier i poręczy mostowych.
– Jest to kluczowa inwestycja w naszej gminie, ułatwi ona nam realizację I i II etapu budowy obwodnicy, dzięki której ciężarówki z urobkiem z pobliskiej kopalni melafiru nie będą jeździć przez centrum miejscowości. A o korzyściach dla mieszkańców chyba mówić nie trzeba – mówi Adam Górecki, wójt gminy Czarny Bór.
Pozytywne opinie o inwestycji wypowiadają również mieszkańcy Czarnego Boru.
– Cieszymy się, że dobiega koniec inwestycji związanej z budową mostu w Czarnym Borze. Most ten jest ważnym ogniwem związanym z budową obwodnicy dla tej gminy. Jest to kolejny przykład współpracy partnerskiej Powiatu Wałbrzyskiego z Gminą Czarny Bór – powiedział o tym przedsięwzięciu Andrzej Lipiński, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj