https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strach przed kopalnią

Sprawą rozwoju Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów ma zająć się… Rada Miejska Wałbrzycha. – Połączone komisje rady powinny zająć się tą sprawą pod względem niebezpieczeństw i zagrożeń, jakie niesie za sobą eksploatacja złóż, planowana na 30 lat – apeluje wałbrzyski radny Robert Rozmuski.
 
rada miejska
 
 
 
 
 
 
– Transport urobku nie może odbywać się po drogach wzdłuż zabudowy mieszkalnej – napisał do prezydenta Wałbrzycha Robert Rozmuski, radny Rady Miejskiej Wałbrzycha. – Hałas, niszczenie dróg i zanieczyszczenia spalin wynikające z transportu samochodowego są podstawą, aby zakazać formy tego transportu przez miasto Wałbrzych. Droga przewozu melafiru na bocznicę towarową przy dworcu Wałbrzych Główny, ulicami: Wałbrzyską, Niepodległości i Tunelową, krzyżuje się z drogą transportu dzieci do szkół i mieszkańców do pracy. Wpływ tak ogromnej inwestycji na infrastrukturę drogową i miejską będzie ogromny. Już dziś w wyniku eksploatacji widoczne są zniszczenia (pęknięcia) nawierzchni i kanalizacji deszczowej, wyczuwalne drgania itp., a co dopiero po rozpoczęciu właściwej eksploatacji. Obawiamy się powrotu do ruchu samochodów ciężarowych w godzinach nocnych, co miało miejsce jeszcze do niedawna. Mieszkańcy dzielnic, przez które odbywa się transport, w swojej desperacji zapowiadają blokady dróg i różne manifestacje przeciw tej formie eksploatacji i niszczeniu środowiska. W trakcie obecnej eksploatacji sam jestem świadkiem jak nagminnie łamane są przepisy ruchu drogowego, w postaci nadmiernej prędkości samochodów ciężarowych zwłaszcza przed godziną szóstą rano, kiedy jeszcze nie ma kontroli straży miejskiej lub policji. Nie ma też żadnej kontroli ciężaru masy przewożonej. Straż miejska i policja nie mają przenośnych wag, na wzór policji we Wrocławiu. Nie ma w Wałbrzychu systemu ochrony dróg tych już zrealizowanych (wybudowanych) i tych będących w realizacji. Jestem zdania, że do dyskusji na temat rozwiązania tego problemu powinno się zaprosić władze kopalni oraz władze samorządowe gminy Mieroszów.
Wałbrzyski rajca ma swoje pomysły na rozwiązanie tego problemu.
– Uważam, że jedynym rozwiązaniem jest skierowanie ruchu samochodowego w kierunku na Unisław Śląski do najbliższej bocznicy kolejowej lub budowę taśmociągów w tym samym kierunku. Nowoczesne systemy transportu kamienia z Rybnicy Leśnej to problem do rozwiązania po stronie władz kopalni i gminy Mieroszów, które czerpią z tej eksploatacji kolosalne zyski. Odrębną sprawą jest niewyobrażalna degradacja środowiska i lekceważenie sobie tematu przez decydentów (lobbystów) w Warszawie, odpowiedzialnych za wydanie zgody na taką degradację zieleni wokół Andrzejówki – dodaje radny Robert Rozmuski.
(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty