https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

By młodzi nie byli gniewni

Jak uniknąć wykluczenia społecznego chłopców opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze? Na to pytanie szukali odpowiedzi konferencji zamykającej wieńczącej projekt „Młodzi Gniewni”, który realizowany był w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim.
 
mlodzi gniewni
 
 
 
 
 
 
W Hotelu Maria w Wałbrzychu odbyła się konferencja pn. „Młodzi Gniewni – podsumowanie testowania działalności Hostelu w Wałbrzychu, czyli jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”. Celem spotkania przedstawicieli kilkudziesięciu instytucji było podsumowanie testowania działalności Hostelu w Wałbrzychu – miejsca aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków placówek: młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapeutycznych, domów dziecka, zakładów poprawczych.
– Projekt polegający na wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym był nowatorski w naszym regionie. Cieszę się, że Fundacja Edukacji Europejskiej współpracowała przy nim z podległymi nam placówkami, czyli Domem Dziecka Catherina w Nowym Siodle, Domem Dziecka w Jedlinie Zdroju, Powiatowym Urzędem Pracy , ale przede wszystkim Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – mówi starosta wałbrzyski, Józef Piksa.
Projekt „Młodzi Gniewni realizowany był od kwietnia 2012 r. Celem głównym było wypracowanie nowych i innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji (działających na rzecz integracji społecznej), prowadzącej do zatrudnienia osób w wieku 17 – 19 lat, zagrożonych wykluczeniem społeczny, które opuszczają placówki opiekuńczo – wychowawcze na przykładzie 12 mężczyzn z powiatu wałbrzyskiego w latach 2012 – 2014. Testowanie opracowanego produktu trwało od stycznia 2013 r. do lutego 2014 r. Rekrutacja uczestników projektu prowadzona była wśród wychowanków opuszczających takie Placówki, jak: młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, czy zakłady poprawcze. Organizacja Hostelu polegała na wynajęciu i przygotowaniu 3 mieszkań dla 12 mieszkańców, w tym zatrudnienie kadry specjalistycznej: asystentów, pedagogów, doradcy zawodowego, psychologa, trenerów w Wałbrzychu i w Świebodzicach. Uczestnicy mieszkali w Hostelu przez 10 miesięcy.
– Opracowanie indywidualnych programów działania oraz indywidualnych programów usamodzielnienia było podstawą, na której wychowankowie realizowali działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Odbyli w tym czasie szkolenie zawodowe, kurs doskonalący – czyli kurs prawa jazdy kat. B, staże zawodowe przez okres 6 miesięcy wraz z zapewnieniem stypendium w wysokości 800 zł brutto. Wszyscy uczestnicy przeszli także treningi kompetencji społecznej, treningi zastępowania agresji  i uczestniczyli w grupie wsparcia. Dodatkowo wychowankowie mieli zapewnione indywidualne doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz psychologiczno – pedagogiczne, integrację środowiskową, wyjścia do instytucji kultury i sportu oraz korepetycje – wylicza Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close