Tygodnik DB2010

Pozytywny budżet

Złożone przez burmistrza Romana Głoda sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za rok 2016 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu.

Gluszyca_herb

 

 

 

 

 

W ubiegłym roku budżet Gminy Głuszyca również uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, co jest dowodem na stabilizację sytuacji finansowej Gminy Głuszyca. Przypomnijmy, że wcześniej – w latach 2011 – 2014 – Regionalna Izba Obrachunkowa czterokrotnie negatywnie opiniowała wykonanie budżetu przez Gminę Głuszycę.

-Dzięki pozytywnym opiniom, wydawanym przez organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, nasza gmina może ubiegać się o środki zewnętrzne na inwestycje, które są niezbędne, aby Głuszyca rozwijała się i stawała się przyjaznym miejscem do życia – podkreśla burmistrz Roman Głód.

Z treścią Uchwały nr III/79/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Głuszycy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za rok 2016 można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na www.gluszyca.pl/pozytywna-opinia-rio-dla-budzetu-gminy-gluszyca/175.

(SJ)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej