https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podnosimy jakość życia mieszkańców

Rozmowa z Markiem Fedorukiem, burmistrzem Szczawna Zdroju.
 
Tegoroczny budżet Uzdrowiskowej Gminy Szczawno – Zdrój znów zakłada wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Czego mogą się spodziewać w najbliższych miesiącach mieszkańcy Szczawna-Zdroju?
– Praca w samorządzie polega – między innymi – na rozwiązywaniu różnych problemów. Łatwiej było planować obecny budżet niż dwa lata temu, ale to oznacza tylko tyle, że trzeba było zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Priorytetem zawsze jest dla mnie podnoszenie jakości życia mieszkańców. W moim przekonaniu, do tego właśnie powołuje się władze samorządowe.
 
W jaki sposób jest to realizowane w kierowanej przez pana gminie?
– Według mnie problem należy traktować dwutorowo. Po pierwsze: mieszkańcy powinni czuć się dobrze w swojej gminie, potrzebne są więc inwestycje w infrastrukturę, czyli między innymi w drogi, obiekty sportowo-rekreacyjne, czy place zabaw. Z drugiej strony należy tworzyć warunki sprzyjające powstawaniu i zachowaniu istniejących miejsc pracy. To zadanie jest długofalowe i często efekty widać dopiero po latach.
 
Czy mieszkańcy Szczawna Zdroju oraz goście odwiedzający tę uzdrowiskową gminę odczuli już pozytywne zmiany?
– Nie chcę wypowiadać się w imieniu całej społeczności Szczawna-Zdroju. Mogę jedynie przypomnieć o licznych zrealizowanych już zadaniach, takich jak: budowa chodników i remonty dróg, uruchomienie obiektu lekkoatletycznego, czy nowych placów zabaw. Wybudowaliśmy też nowe mieszkania socjalne. Od lat nie było w naszej gminie tego typu inwestycji.
 
Zatrzymajmy się przy remontach dróg. Inwestycja na ul. Ułanów Nadwiślańskich oraz ul. Mickiewicza wywołuje wiele emocji. Chodzi głównie o możliwą zmianę organizacji ruchu po kończącym się niebawem remoncie.
– Nie tylko. Trzeba uczciwie przypomnieć, że prace miały zakończyć się w ubiegłym roku. To ważny ciąg komunikacyjny, więc trudno się dziwić, że przedłużanie remontu wywołuje irytację.
 
Z czego wynikały te opóźnienia?
– Równocześnie z realizacją inwestycji przebudowy ul. Mickiewicza prowadzone były prace przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, związane z wymianą sieci wodociągowej. Wykonawca robót napotykał na różne nieprzewidziane przeszkody techniczne, które trzeba było weryfikować w stosunku do przyjętej technologii realizacji prac. Pamiętamy też, że trudne warunki atmosferyczne – obfite opady śniegu i bardzo niskie temperatury – to są kolejne czynniki, które spowodowały, że termin zakończenia realizacji inwestycji został przesunięty do 15 maja tego roku.
 
Wróćmy jednak do sprawy zmiany organizacji ruchu w Szczawnie Zdroju.
– Uczestniczyłem w spotkaniach z mieszkańcami i uważam za bardzo pozytywny fakt, że angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Wiele osób, z którymi rozmawiałem rozumie, że w tej sprawie trzeba wypracować kompromis. W praktyce oznacza to, że każdy będzie musiał trochę ustąpić dla wspólnego dobra. Rozwiązania radykalne, jak całkowite zamknięcie niektórych ulic, są niemożliwe. I nie chodzi wcale o to, że utrudniłoby to życie turystom, czy ograniczyło ruch tranzytowy. Sami mieszkańcy naszej gminy mają coraz więcej samochodów. Odwiedzają nas znajomi i krewni, niektórzy – jak na przykład lekarze – przyjmują pacjentów na terenie swoich posesji. Drastyczne ograniczenia ruchu byłyby uciążliwe dla wszystkich.
 
Ostatnio w całym kraju mówi się o bardzo złej jakości powietrza, wpływ na to ma oczywiście ruch samochodów, ale przede wszystkim instalacje grzewcze.
– To rzeczywiście poważny problem, szczególnie dla gmin uzdrowiskowych. Nad tą sprawą pracuję od samego początku mojej kadencji. Dzięki realizacji programu „Kawka” możemy mówić o pewnych sukcesach. Według pomiarów – dzięki zmianie sposobu ogrzewania w ponad stu obiektach – udało się znacznie ograniczyć emisję szkodliwych substancji w naszym mieście.
 
Jak duża jest ta poprawa?
– W przypadku pyłów czy dwutlenku węgla pomiary wskazują spadek o ponad 50 procent, a w przypadku dwutlenku siarki i benzo(a)pirenu o ponad 70 procent. W tej chwili czekamy na decyzję Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który finansuje program „Kawka” o jego ewentualnym przedłużeniu. Wciąż zgłaszają się bowiem chętni mieszkańcy.
 
Jakie są plany inwestycyjne gminy na ten rok?
– Nadal będziemy skupiać się na prostych, ale ważnych sprawach. Kolejny milion złotych chcemy przeznaczyć na remonty dróg. Ten proces na terenie naszej gminy będzie trwał dość długo, bo nie możemy pozwolić na całkowite zablokowanie ruchu przez ekipy budowlane. Blisko półtora miliona złotych pochłoną modernizacje i remonty budynków komunalnych. Oczywiście te działania nie są nastawione na przyszłe zyski, czy nawet oszczędności, ale są one bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców.
(AK)
 Marek Fedoruk
 
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Szczawna Zdroju Marek Fedoruk.

REKLAMA

Kliknij tutaj