Tygodnik DB2010

Wywalamy graty

W dniach 10, 12 i 14  kwietnia 2017 r.  przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizowana przez Urząd Miejski w Głuszycy. Zbiórka przeprowadzona zostanie w formie „wystawki” i dotyczy odpadów wielkogabarytowych: wersalki, meble, fotele, dywany, zużyte opony samochodów osobowych od osób fizycznych, sprzęt RTV i AGD- kompletny, ceramika sanitarna itp. Nie będzie odbierany gruzu, papa, żużel, odpady z budów itp. Odpady należy wystawić na 1 dzień przed planowaną zbiórką. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady. 10 kwietnia – zabierane będą odpady z Głuszycy, 12 kwietnia – zbierane będą odpady z Grzmiącej i Łomnicy; 14 kwietnia – zbierane będą odpady z Kolc, Sierpnicy i Głuszycy Górnej.

(SJ)

graty gluszyca

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej