https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Policja wróci do Mieroszowa

 
31 marca Gmina Mieroszów otrzymała tablicę, która zawiśnie obok wejścia do mieroszowskiego magistratu. Otwarcie rewiru policji ma nastąpić zaraz po Wielkanocny.
 
– Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to jedno z podstawowych i najważniejszych zadań należących do jednostek samorządu terytorialnego. Na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wpływa również realizacja innych zadań samorządu – są to między innymi ograniczenia przyczyn przestępczości oraz patologii społecznych, które w dzisiejszych czasach stanowią szeroką skalę. Gmina Mieroszów podejmuje szereg działań w różnych obszarach: edukacji, wychowania, ochrony i promocji zdrowia, rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, a także przemocy w rodzinach. Do tej pory, po likwidacji posterunku policji, większość mieroszowian nie czuła się do końca bezpiecznie, w związku z tym wraz ze swoimi współpracownikami podjąłem działania, aby utworzyć na terenie Gminy Mieroszów rewir policji, który zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Dyżury policjantów dadzą większe poczucie bezpieczeństwa, a także zapewnią szybkie i skuteczne interwencje – wyjaśnia burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.
(RED)
remont posterunku policji mieroszow
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W pomieszczeniach mieroszowskiego rewiru policji trwają przygotowania do przyjęcia funkcjonariuszy.

REKLAMA

Kliknij tutaj