https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wywóz odpadów

flag-szczawno-zdroj
 
 
 
 
 
Przypominamy mieszkańcom Szczawna-Zdroju, że wywóz odpadów zielonych od 1 kwietnia 2017 r. odbywa się w każdą sobotę miesiąca – zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Wywozem wyżej wymienionych odpadów zajmuje się Firma ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. Poza tym każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ze Szczawna – Zdroju ma możliwość przekazania odpadów zielonych do PSZOK-u znajdującego się przy ul. Piasta 16 w Wałbrzychu. Odpady przed przekazaniem należy umieścić we własnych workach foliowych dowolnego koloru. Transport odpadów zielonych do PSZOK-u mieszkaniec zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj