Tygodnik DB2010

Nowa Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura wręczył akty powołania członkom nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 

– Działania na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym są niezwykle ważnym elementem zadań Powiatu Wałbrzyskiego. Jestem przekonany, że współpraca wewnątrz rady oraz z zarządem powiatu będzie szeroka i owocna – powiedział starosta Jacek Cichura.

Kadencja rady trwa 4 lata, a w jej skład zostali powołani: Bogumiła Kochanek – Polski Związek Niewidomych Koło w Głuszycy, Wioletta Barnowska – Fundacja Pomocy Dzieciom Niesłyszącym „Usłyszeć Świat”, Marta Woźniak –Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Anita Poręba – Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, Agnieszka Lechowicz- Fundacja Edukacyjno – Społeczna „Polny Kwiat. W trakcie posiedzenia Rady zostało wybrane prezydium, w następującym składzie: przewodnicząca – Marta Woźniak, wiceprzewodnicząca – Wioletta Barnowska, sekretarz – Anita Poręba.

Zadania i funkcjonowanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych określa ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarski, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 560). Należą do nich: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

(GŁ)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

 Rada ds Osob Niepelnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie nowej Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych odebrali akty powołania z rąk starosty Jacka Cichury.

Tags: , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej