Tygodnik DB2010

Najważniejsi są ludzie

 

Rozmowa z Markiem Tarnackim, radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

 marek tarnacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jest pan społecznikiem, spotyka się pan z mieszkańcami Boguszowa – Gorc, pomaga im pan w rozwiązywaniu problemów, jest pan radnym powiatu, prowadzi pan własne gospodarstwo, a od niedawna jest pan dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nasuwa się więc pytanie: czy pan w ogóle odpoczywa? Skąd bierze pan na to wszystko energię?

Marek Tarnacki: – Zawsze miałem w sobie dużo energii. Wiem, że umiejętność pracy na wielu płaszczyznach jest dużą wartością w życiu, a radzenie sobie z wieloma zadaniami dostarcza mi siły i satysfakcji.

 

Czym jest dla pana prowadzenie gospodarstwa rolnego?

– Praca w gospodarstwie rolnym to dla mnie zdrowie, kondycja i możliwość stabilizacji finansowej. Mam też to szczególne poczucie, że praca na roli, która wykonuję, od zarania dziejów była szanowana. Jak już naładuję akumulatory, spełniam się także społecznie.

 

W jakim zakresie?

– Działalność społeczną prowadzę już od przeszło 12 lat. Pełniłem w tym czasie wiele różnych funkcji społecznych i samorządowych. Bardzo cenię sobie oddolne, ludzkie działania. I często włączam się w takie inicjatywy. Między innymi przez 5 lat zajmowałem się prowadzeniem Puntu Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, gdzie zetknąłem się ze skalą problemów, które doskwierają mieszkańcom naszego powiatu. W tym czasie w naszym punkcie udzieliłem około 5000 bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, pomagając w załatwieniu wielu istotnych problemów ludzkich. Do dziś, wielu mieszkańców Boguszowa-Gorc, którzy korzystali z Punktu Bezpłatnych porad w Boguszowie, odwiedza mnie w moim domu gdzie, korzystając z pomocy i uprzejmości zaprzyjaźnionych specjalistów, wspólnie rozwiązujemy różne problemy.

 

Zawodowo jest pan związany z rolnictwem nie tylko za sprawą prowadzonego gospodarstwa rolnego.

– Obecnie zarządzam również Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, który po zmianie ustawy w 2016 r. stał się instytucją państwową, pod bezpośrednim zwierzchnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mieszkańcy obszarów wiejskich patrzą na tę zmianę z ogromną nadzieją. Ośrodki doradztwa stały się dzięki tej podległości narzędziem państwa w kreowaniu polityki rolnej kraju. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Państwa to działanie, które pozwala na likwidację opóźnień rozwojowych na tych obszarach.

Rozmawiał Robert Radczak

 

Marek Tarnacki

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej