https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głosowanie do poniedziałku

 
budzet partycypacyjny powiatu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przypominamy, że do 6 marca w wybranych lokalach wyborczych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego mieszkańcy gmin Powiatu Wałbrzyskiego mogą głosować na projekty lokalne zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.
 
– W tym roku do rozdysponowania jest kwota 150 000 zł. Na zgłoszone projekty można głosować do 6 marca. Karty do głosowania są dostępne w wyznaczonych lokalach do głosowania, których lista dostępna jest na stronie powiat.walbrzych.pl, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO – Budżet Partycypacyjny 2017. Wypełnione karty można wrzucić do urny w lokalu, przesłać pocztą na adres wałbrzyskiego starostwa lub osobiście dostarczyć do punktu kancelaryjnego w starostwie zachęcają członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
Celem budżetu partycypacyjnego jest wzrost świadomości społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które aktywnie uczestniczy w życiu swojej „małej ojczyzny”.
(AB)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

REKLAMA

Kliknij tutaj