https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Najważniejsi są ludzie

 
Rozmowa z Markiem Tarnackim, radnym Rady Powiatu Wałbrzyskiego.
 marek tarnacki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest pan społecznikiem, spotyka się pan z mieszkańcami Boguszowa – Gorc, pomaga im pan w rozwiązywaniu problemów, jest pan radnym powiatu, prowadzi pan własne gospodarstwo, a od niedawna jest pan dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nasuwa się więc pytanie: czy pan w ogóle odpoczywa? Skąd bierze pan na to wszystko energię?
Marek Tarnacki: – Zawsze miałem w sobie dużo energii. Wiem, że umiejętność pracy na wielu płaszczyznach jest dużą wartością w życiu, a radzenie sobie z wieloma zadaniami dostarcza mi siły i satysfakcji.
 
Czym jest dla pana prowadzenie gospodarstwa rolnego?
– Praca w gospodarstwie rolnym to dla mnie zdrowie, kondycja i możliwość stabilizacji finansowej. Mam też to szczególne poczucie, że praca na roli, która wykonuję, od zarania dziejów była szanowana. Jak już naładuję akumulatory, spełniam się także społecznie.
 
W jakim zakresie?
– Działalność społeczną prowadzę już od przeszło 12 lat. Pełniłem w tym czasie wiele różnych funkcji społecznych i samorządowych. Bardzo cenię sobie oddolne, ludzkie działania. I często włączam się w takie inicjatywy. Między innymi przez 5 lat zajmowałem się prowadzeniem Puntu Bezpłatnych Porad Prawnych dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, gdzie zetknąłem się ze skalą problemów, które doskwierają mieszkańcom naszego powiatu. W tym czasie w naszym punkcie udzieliłem około 5000 bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich, pomagając w załatwieniu wielu istotnych problemów ludzkich. Do dziś, wielu mieszkańców Boguszowa-Gorc, którzy korzystali z Punktu Bezpłatnych porad w Boguszowie, odwiedza mnie w moim domu gdzie, korzystając z pomocy i uprzejmości zaprzyjaźnionych specjalistów, wspólnie rozwiązujemy różne problemy.
 
Zawodowo jest pan związany z rolnictwem nie tylko za sprawą prowadzonego gospodarstwa rolnego.
– Obecnie zarządzam również Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, który po zmianie ustawy w 2016 r. stał się instytucją państwową, pod bezpośrednim zwierzchnictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Mieszkańcy obszarów wiejskich patrzą na tę zmianę z ogromną nadzieją. Ośrodki doradztwa stały się dzięki tej podległości narzędziem państwa w kreowaniu polityki rolnej kraju. Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Państwa to działanie, które pozwala na likwidację opóźnień rozwojowych na tych obszarach.
Rozmawiał Robert Radczak
 
Marek Tarnacki

REKLAMA

Kliknij tutaj