Tygodnik DB2010

Głosowanie do poniedziałku

 

budzet partycypacyjny powiatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominamy, że do 6 marca w wybranych lokalach wyborczych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego mieszkańcy gmin Powiatu Wałbrzyskiego mogą głosować na projekty lokalne zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.

 

– W tym roku do rozdysponowania jest kwota 150 000 zł. Na zgłoszone projekty można głosować do 6 marca. Karty do głosowania są dostępne w wyznaczonych lokalach do głosowania, których lista dostępna jest na stronie powiat.walbrzych.pl, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz na stronie www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO – Budżet Partycypacyjny 2017. Wypełnione karty można wrzucić do urny w lokalu, przesłać pocztą na adres wałbrzyskiego starostwa lub osobiście dostarczyć do punktu kancelaryjnego w starostwie zachęcają członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Celem budżetu partycypacyjnego jest wzrost świadomości społecznej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, które aktywnie uczestniczy w życiu swojej „małej ojczyzny”.

(AB)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej