Tygodnik DB2010

150 000 zł do podziału

 

Trwa nabór wniosków do przyszłorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. Termin zgłaszania projektów przypada na 23.01.2017 r.

herb_powiat_walbrzyski

 

 

 

 

 

We wszystkich ośmiu gminach Powiatu Wałbrzyskiego odbyły się już spotkania informacyjne z mieszkańcami, na których zostały zaprezentowane i omówione wszystkie kwestie związane ze zgłaszaniem projektów zadań oraz sposobem wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w 2017 roku. Przypomnijmy, że Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przeznaczył kwotę 150 000 zł na realizację zadań w gminach wchodzących w skład Powiatu Wałbrzyskiego. Projekty może zgłosić każdy mieszkaniec Powiatu Wałbrzyskiego, który ma ukończone 16 lat, grupa mieszkańców lub organizacja pozarządowa.

– Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby spróbować swoich sił w drugiej edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017 informujemy, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w pokoju 204 funkcjonuje punkt informacyjny, w którym każdy mieszkaniec uzyska niezbędne informacje dotyczące kwestii związanych z budżetem partycypacyjnym. Ponadto wszelkie informacje znajdują się na stronie www.powiat.walbrzych.pl w zakładce NGO – Budżet Partycypacyjny 2017. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków! – podkreślają członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

(DCH)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej