Tygodnik DB2010

Stypendia dla najlepszych

 

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński i przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Maria Chmielnicka wręczyli uczniom placówek oświatowych Gminy Mieroszów certyfikaty stypendialne za bardzo dobre wyniki w nauce.

stypendia-mieroszow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na spotkanie zorganizowane w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego przybyli wszyscy stypendyści wraz z rodzicami. Stypendia za II semestr roku szkolnego 2015/2016, na podst. § 1 ust. 1 i 2 pkt. 2 i 3, § 3 ust. 4 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr LI/252/14 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad przyznawania i wypłacania stypendium za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Mieroszów otrzymali z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie: Nikola Busz, Oliwia Głodek, Donata Krajewska, Kacper Woszczek, Kamil Różnowicz; z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kowalowej: Filip Maślankiewicz, Bartłomiej Szpargała, Michał Gruszka, Wojciech Szwarczyński; z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku: Hanna Marciniuk; z Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego: Katarzyna Garnecka i Weronika Gierczak.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej