Tygodnik DB2010

Walczą o kopalnię i miejsca pracy

NSZZ Solidarność Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej rozpoczęła akcję protestacyjną w obronie tego zakładu oraz miejsc pracy.

 

Protest rozpoczął się 24 maja o godz. 12.00 na terenie kopalni w Rybnicy Leśnej.

– Protest polega m.in. na umieszczeniu na terenie zakładu transparentów. Pracownicy chcą zwrócić w ten sposób uwagę opinii publicznej na dramatyczną sytuację, w której znalazła się załoga kopalni, przez trwające od ponad 5 lat procedury związane z przyznaniem nowej koncesji na wydobycie – wyjaśniają organizatorzy akcji.

Jeśli ta akcja nie przyniesie rezultatu, to związkowcy mogą rozpocząć okupację Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, który musi wydać decyzję środowiskową – niezbędną do wydania nowej koncesji.

– Gmina Mieroszów zajmuje się decyzją środowiskową od kwietnia 2015 roku, po tym jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązało nas do ponownego rozpatrzenia sprawy. Decyzja środowiskowa wydana w listopadzie 2014 roku została bowiem zaskarżona. Ponowne postępowanie wiąże się między innymi z uzupełnieniem raportu oddziaływania na środowisko przez Kopalnie Surowców Skalnych oraz wydaniem postanowienia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co trwało od września ubiegłego roku do teraz. W chwili obecnej trwa rzetelna analiza zebranych materiałów w tym skomplikowanym i wielowątkowym postępowaniu. Jest to niezbędne do podjęcia dalszych działań mających na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji – wyjaśniał w kwietniu na naszych łamach Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.

– Pod długim weekendzie będzie wiadomo jakie jest stanowisko burmistrza Mieroszowa w tej sprawie i co zrobimy dalej – wyjaśnia Radosław Mechliński, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność.

Tymczasem Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego we Wrocławiu wezwała wszystkie strony zaangażowane w sprawę nowej koncesji dla Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do podjęcia wszelkich działań na rzecz uratowania tego zakładu i miejsc pracy. Pod dokumentem podpisali się wojewoda dolnośląski, marszałek województwa dolnośląskiego, przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych.

(RED)

 protest w kopalni rybnica

 

 

 

 

 

 

 

 

Związkowcy z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej protestują przeciwko przedłużającej się procedurze wydawania nowej koncesji, co grozi likwidacją miejsc pracy.

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej