Tygodnik DB2010

Grodno na europejskim szlaku

grodno

 

 

 

 

 

 

 

Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim został przyjęty do Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców. Z tej okazji gościli w zamku przedstawiciele członków szlaku. Była to znakomita sposobność do prezentacji obiektu, a także do zapoznania się, nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Projekt, realizowany przez Dolnośląską Organizację Turystyczną oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, ma celu pięć podstawowych działań: zwiększenie ruchu turystycznego, stworzenie produktu turystycznego w oparciu o zamki i pałace, promocję Dolnego Śląska, umiędzynarodowienie szlaku poprzez poszerzenie go o obiekty z innych regionów oraz wpisanie na listę Europejskich Szlaków Kulturowych Rady Europy.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej