https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Finał z dumą

Projekty zgłaszane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego, są elementami budowania poczucia współodpowiedzialności za życie miasta – powiedział prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej podczas uroczystego spotkania w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu. Okazją do niego było uzyskanie największej liczby głosów przez zgłoszony przez RWS projekt do realizacji w 2016 r.
 
Przypomnijmy, że chodzi o siłownię plenerową na skwerze zieleni pomiędzy kościołem parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła a trasą pieszo – rowerową przy al. Podwale. Projekt, jeden z 40 zgłoszonych w ramach WBP 2016, poparło w głosowaniu 1873 mieszkańców największej wałbrzyskiej dzielnicy. Kwota szacunkowa budowy siłowni wynosi 249 tys. zł.
– To typowy projekt budżetu partycypacyjnego, osiedlowo użyteczny, stosunkowo łatwy do wykonania, w zamyśle projektantów dopełniający ścieżkę pieszo – rowerową – zaznaczył prezydent.
Kierownictwo RSW Podzamcze zostało wyróżnione specjalnym dyplomem prezydenta Wałbrzycha, ale – jak podkreślił jej przewodniczący Jerzy Frajnagiel – tym, który wniósł w przedsięwzięcie szczególny wkład i opracował je od strony technicznej, był Stanisław Drabik, członek RWS. Inni też dołożyli do powodzenia projektu swoją cegiełkę i zostali za to nagrodzeni dyplomami RSW, które wręczyli prezydent Szełemej oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Romańska. Wśród 12 osób w ten sposób wyróżnionych, znalazł się proboszcz wspomnianej parafii, ks. prałat Ryszard Szkoła, dla którego, jak powiedział, uprawianie sportu jest jedną z życiowych pasji.
– Frekwencja podczas głosowania nad projektami w ramach budżetu partycypacyjnego, wyniosła w Wałbrzychu 24 proc. To jeden z najlepszych wyników w Polsce i jest naszym dużym osiągnięciem, stanowiąc istotny element budowania kapitału społecznego i obywatelskiego, a także liczący się model współrządzenia miastem. W Wałbrzychu wzrasta zaangażowanie jego mieszkańców w sprawy dla środowisk ważne, co mnie bardzo cieszy. Satysfakcją napawa też świadomość, że coraz częściej uczestniczy w tym młodzież szkolna – podkreślił dr Szełemej.
Prezydent odniósł się do realizacji projektu „Bezpieczne Podzamcze”, który także został zgłoszony przez tutejszą RSW i uzyskał najwięcej głosów w ubiegłym roku. Przewiduje on monitorowanie najbardziej zagrożonych rejonów dzielnicy, przez 7 – 10 kamer.
– W trakcie opracowywania projektu ujawniły się trudności natury technicznej, powodujące zwiększenie jego kosztów. Poza tym ustalono, że najlepszym miejscem, do którego przekazywane zostaną światłowodem obrazy z kamer na Podzamczu, będzie obiekt przy ul. Matejki, pełniący rolę miejskiego centrum zarządzania kryzysowego. Projekt instalacji monitoringu powinien być sfinalizowany w styczniu lub lutym przyszłego roku. Jeśli chodzi o projekty zgłaszane przez różne środowiska, niepokoi fakt zbyt małej liczby wykonawców, którym niektóre prace po prostu się nie opłacają, a poza tym woleliby je realizować w dłuższym terminie – zauważył prezydent miasta.
Informując o najbardziej znaczących miejskich przedsięwzięciach w najbliższej przyszłości, stwierdził, iż kolejny etap budowy wałbrzyskich mieszkań komunalnych, zlokalizowanych przy ul. Husarskiej na Podzamczu, powinien rozpocząć się w połowie przyszłego roku.
Na zakończenie spotkania Lech Palewski poinformował o pracach zespołu RWS zajmującego się bezpieczeństwem przeciwpożarowym, m.in. związanych z drogami dojazdowymi dla wozów strażackich i karetek pogotowia oraz lokalizacją pomp. Stwierdził, że sytuacja pod tym względem na Podzamczu jest zadowalająca.
Z kolei prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” Tadeusz Choczaj omówił funkcjonowanie osiedlowych placów zabaw dla dzieci. Jest ich 33 i zajmują łącznie powierzchnię 18 tys. m. kw. W stosunku do ubiegłego roku nakłady na ich zagospodarowanie, m.in. zamontowanie nowych urządzeń, wzrosły aż czterokrotnie i wyniosły 122 tys. zł. Prezes zauważył, że należy częściej niż dotychczas kosić na nich trawę. Wzorowymi placami są m. in. ten przy lokalu „Fantazja”, a także przy ulicach Hetmańskiej i Grodzkiej.
W spotkaniu uczestniczyli też m. in.: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha Artur Torbus i Mirosław Bartolik, jak również przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Poniatów”.
Andrzej Basiński
WSP-WBP
 
 
 
 
 
 
Dyplom odbiera prałat Ryszard Szkoła.

REKLAMA

Kliknij tutaj