Tygodnik DB2010

Fundusz Toyoty

15 października 2015 r. o godzinie 13.00 w siedzibie PWSZ w Wałbrzychu (sala 120 budynku A) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące VI Edycji Funduszu Toyoty „Dobre pomysły zmieniają nasz świat”.

fundusz toyoty

 

 

 

 

– Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy organizacje typu non-profit z powiatu wałbrzyskiego i  inne podmioty realizujące inicjatywy dla dobra społeczności lokalnej nie nastawione na osiąganie zysku (np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wspólnoty samorządowe, kluby sportowe itp.) – do składania wniosków o dotację na realizację projektów w obszarach: ekologia i/lub promocja zdrowego trybu życia/rekreacja. Projekty muszą przewidywać trwałą zmianę w otoczeniu i powinny być powiązane z działaniami edukacyjnymi lub podnoszeniem świadomości w zakresie wybranej dziedziny. Pula środków do przekazania na realizację projektów w 2016 r. wynosi 48 800 zł a maksymalna kwota dotacji na realizację projektu wynosi 17 000 zł – wyjaśnia Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej i koordynator projektu.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej