Tygodnik DB2010

Wakacje z OSK

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”w Wałbrzychu, rozpoczęły się zajęcia edukacyjne. W ramach programu „Bezpieczne wakacje”, zorganizowano spotkania z przedstawicielami Policji, Sekcji Oświaty i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Taurona Dystrybucji.

 

Przedstawiciele policji omówili problematykę bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania ostroźności w środkach komunikacji miejskiej oraz narkomanii. W prelekcji inspektorów sanitarnych, szczególną uwagę zwrócono na zagrożenie ze strony barszczu Sosnowskiego, wyjątkowo toksycznej rośliny. Z kolei przedstawiciele Tauronu omówili zasady bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Najlepsi otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy zajęć kamizelki odblaskowe i wydawnictwa edukacyjne.

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace na konkurs „Bezpieczne wakacje” oraz „Nowe życie wałbrzyskich hałd”. W ramach realizacji projektu „Czysta natura”, odbyła się pierwsza piesza wycieczka do stanowiska bobrów usytuowanego w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

(BAS)

Wakacje-OSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda na początku wakacji sprzyja pieszym wycieczkom.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej