Tygodnik DB2010

Mają pytania

Przed wałbrzyskim ratuszem odbyła się konferencja prasowa wałbrzyskich struktur partii KORWiN. W konferencji udział wzięli lokalni działacze, którym przewodniczyła liderka okręgu wałbrzyskiego Beata Żołnieruk. Działacze przedstawili stanowisko partii KORWiN w sprawie zaplanowanego na wrzesień ogólnopolskiego referendum.

 

– W trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej zainaugurowane zostało referendum ogólnokrajowe, które – jak wiadomo – odbędzie się 6 września. Polacy odpowiedzą na pytania dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz rozstrzygania wątpliwości przepisów prawnych na korzyść podatników. Przeprowadzenie referendum będzie kosztowało podatników ponad 100 mln zł. Uważamy, że pytania zadane Polakom w referendum nie przyczynią się do realnych zmian w Polsce. Sama treść i sposób sformowanych pytań budzi według nas szereg pytań i wątpliwości. Aby zbliżające się referendum we wrześniu miało sens, należy zapytać Polaków o sprawy ważne. Sprawy, które będą miały realny wpływ na zmiany. Tak, aby młodzi Polacy nie musieli wyjeżdżać za granicę, aby nie bali się zakładać rodzin w Polsce. I właśnie dlatego my, partia KORWiN, złożyliśmy wniosek do kancelarii prezydenta RP o dopisanie trzech bardzo ważnych punktów do referendum. Pytania brzmią:

1. Czy jest Pani/Pan za likwidacją podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych?

2. Czy jest Pani/Pan za likwidacją przymusu ubezpieczeń społecznych?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zakazu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego?

Jeśli dodatkowych pytań nie będzie – partia wezwie do bojkotu referendum.

Zachęcam państwa do zapoznania się z naszą petycją do prezydenta RP na stronie internetowej (http://www.partiakorwin.pl/petycja/). Tam również można poprzeć nasz wniosek – wyjaśnia Beata Żołnieruk.

(RED)

 

konfa 1

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie patii KORWiN przed wałbrzyskim ratuszem.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej