https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W Walimiu bez zmian

– Mimo, że od wyborów samorządowych minął już miesiąc, a od publikacji oficjalnych wyników niewiele mniej, to dopiero 7 maja, I sesja Rady Gminy Walim kadencji 2024-2029 zapoczątkowała nowy rozdział w życiu naszej gminy. 15 radnych (kolejność wg okręgów): Danuta Szczęśniak, Patrycja Byrska, Barbara Wiśniewska, Przemysław Marchewa, Szymon Łukaszewski, Ryszard Mazur, Bodurka Zuzanna, Łukasz Naumowicz, Angelika Jaśkiewicz, Tomasz Sobczyk, Szczepan Chmielewski, Krzysztof Hnatyszyn, Mieczysław Osiecki, Henryk Wach i Andrzej Pol złożyło ślubowanie i zobowiązało się do wytężonej pracy na rzecz Gminy Walim i jej mieszkańców. Nowi radni wybrali przewodniczącą rady – Zuzannę Bodurkę oraz wiceprzewodniczącego Ryszarda Mazura – relacjonuje Adam Hausman, który został ponownie wybrany na urząd Wójta Gminy Walim i obecności nowej rady także złożył ślubowanie.

Prócz motywacji i chęci do działania na rzecz lepszego jutra, radni wynieśli ze spotkania upominki od Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu: parasolki i okulary przeciwsłoneczne – by nawet najbardziej ekstremalna pogoda nie mogła zakłócić ich pracy; oraz długopisy – nie tylko do podpisywania dokumentów, ale przede wszystkim do bieżącego spisywania dobrych pomysłów nad którymi będą mogli radzić podczas wspólnych prac w komisjach.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty