Tygodnik DB2010

XI Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych

XI Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych, pod honorowym patronatem prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szełemeja, odbędzie się 29 maja 2015 r. o godz. 14.00

w Galeria Victoria w Wałbrzychu.

festiwal piosenki niepelnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorem Festiwalu jest Urząd Miejski w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PEFRON.

W Festiwalu będą brać udział uczestnicy Szkół Specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz Domów Pomocy Społecznej, jak również – w ramach integracji – przedstawiciele instytucji, takich jak: Urząd Miejski w Wałbrzychu, MOPS, Straż Miejska, Polski Związek Niewidomych koło Głuszyca, zespół Mam uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz wychowanków Ośrodka Wychowaczo – Opiekuńczego w Kozicach.

Gościem specjalnym będzie zespół SACHIEL – finalista 7 edycji programu Must be the Music.

– Celem Festiwalu jest promocja Osób Niepełnosprawnych o dużych predyspozycjach wokalnych i muzycznych, stworzenie możliwości zaprezentowania się uczestnikom festiwalu w społeczeństwie lokalnym, propagowanie w społeczeństwie postawy, że niepełnosprawność nie stanowi bariery do tego, aby realizować się artystycznie. Niepełnosprawni muszą być postrzegani jako pełnowartościowe osoby w każdej dziedzinie życia – podkreślają organizatorzy XI Festiwalu Piosenki Osób Niepełnosprawnych.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej