Tygodnik DB2010

I po PO w powiecie…

Jacek Cichura z PSL starostą, Krzysztof Kwiatkowski z PiS wicestarostą i niezależny radny Mirosław Potapowicz członkiem zarządu – taki jest nowy Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. Koalicja PSL, PiS i radnych niezależnych dokonała także zmiany przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego: Grzegorza Walczaka z PO zastąpił Marek Tarnacki z PiS.

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

Środowa sesja w pełni potwierdziła nasze informacje o planowanych zmianach w zarządzie powiatu i w prezydium rady powiatu. W tych okolicznościach radni PO i Naszego Powiatu postanowili zbojkotować środową sesję rady powiatu licząc na to, że nowa koalicja nie będzie miała większości umożliwiającej jej dokończenie obrad i powołanie pozostałych członków zarządu. Ale przeliczyli się, bo do 4 radnych z PSL i 3 z PiS dołączyli dwaj radni, którzy do rady weszli z list PO: Mirosław Potapowicz i Krzysztof Krajewski (wiceprzewodniczący rady powiatu). W 9-osobowym składzie, rada powiatu jednogłośnie powołała pozostałych członków zarządu powiatu: wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego z PiS i członka zarządu Mirosława Potapowicza. Na tym jednak nie koniec – stanowisko przewodniczącego rady powiatu stracił Grzegorz Walczak.

– Przewodniczący nie może paraliżować prac rady – argumentował wicestarosta Kwiatkowski, składając wniosek o odwołanie Walczaka, który uzyskał pełne poparcie. Podobnie było w głosowaniu na nowego przewodniczącego, którym został Marek Tarnacki z PiS. Potem radni wybrali szefów komicji stałych rady powiatu, za wyjątkiem komisji rewizyjnej – w tym przypadku konieczna jest obecność opozycji.

Po zakończeniu obrad dostaliśmy oświadczenie klubu radnych PO.

– (…) Platforma Obywatelska przedstawiła propozycję szerokiej 14-osobowej koalicji: PO, PSL i Nasz Powiat, która zapewniałaby stabilność w Radzie Powiatu, rozwój powiatu wałbrzyskiego, co pozwoliłoby rozwiązywać istotne problemy mieszkańców. Z przykrością stwierdzamy, że od samego początku przedstawiciele wałbrzyskich struktur PSL prezentowali sztywne stanowisko i nieracjonalne oraz wygórowane oczekiwania pełnienia funkcji w organach powiatu, co uniemożliwiało prowadzenie konstruktywnych rozmów. Z decyzji podjętych na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego wynika, że radni PSL równolegle prowadzili rozmowy z PiS. Doprowadziło to do zerwania rozmów z PO i zgłoszenia swojego kandydata na Starostę Powiatu Wałbrzyskiego. Takie postępowanie jest jednoznaczne z zawarciem koalicji PSL- PiS, do której dołączyło dwóch radnych startujących z list Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska tj. Mirosław Potapowicz i Krzysztof Krajewski. Obecnie Klub Radnych PO w Powiecie Wałbrzyskim liczący 8 radnych deklaruje, że będzie konstruktywną i merytoryczną opozycją, której jedynym celem będzie rzetelna i ciężka praca na rzecz gmin i mieszkańców naszego powiatu – napisała Dorota Piotrzkowska, przewodnicząca klubu radnych PO w radzie powiatu.

O wydarzeniach w powiecie pisaliśmy także tu:

PO straciła powiat wałbrzyski?!

Radny Potapowicz: Głosowałem na Lipińskiego!

Będzie rewolucja w powiecie!

(RED)

Tags: , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej