Tygodnik DB2010

Wyróżnili strażaków

31 maja 2019 r. w Rynku w Wałbrzychu odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka. W tej ceremonii wzięli udział goście honorowi oraz również osoby reprezentujące instytucje, które partycypowały w kosztach zakupu sztandaru dla Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Wśród nich był Mirosław Lech – wójt Gminy Stare Bogaczowice. Podczas tego święta nadano i przekazano sztandar Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz wręczono strażakom awanse i odznaczenia. Wśród odznaczonych znaleźli się druhowie z gminy Stare Bogaczowice. Aspirant Paweł Koropczuk oraz młodszy aspirant Robert Kurowski otrzymali Medal Brązowy „Za Długoletnią Służbę”, a ogniomistrz Sławomir Barzański oraz młodszy ogniomistrz Tomasz Kępiński – Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej.

(IL)

Sztandar wręczył wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej