Tygodnik DB2010

Ule Szaniawskiego

Już w poniedziałek 20 maja o godzinie 18.00 z okazji Światowego Dnia Pszczół nastąpi uroczyste otwarcie Uli Szaniawskiego – pasieki na dachu Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Dyrekcja i zespół teatru mają nadzieję, że miejskie pszczoły będą w spokoju zapylać kwiaty i produkować miód, a wszyscy – pracownicy, artyści i widzowie, korzystać będą z niego już w czasie tegorocznej jesieni i zimy. Ule Szaniawskiego zostaną otwarte dzięki współpracy z Sudeckim Klubem Pszczelarza POLANKA i pasieką EMAUS. Wydarzenia w Teatrze 20 maja będą okazją do spotkania i rozmowy z pszczelarzami, zespół teatru przygotuje także czytanie performatywne w pszczelim temacie.

Inicjatywa miejskich pasiek nie jest nowa, jednak Teatr Dramatyczny założy pierwszą z nich w Wałbrzychu. Kazimierz Czechowski prezes Sudeckiego Klubu Pszczelarza zaznacza, że to ważny gest okazywany zapylaczom. Miód miejskich pszczół jest zdrowy, pochodzi bowiem z nieskażonych opryskami i pestycydami terenów. Obchody Światowego Dnia Pszczół to najlepsza okazja, aby przypomnieć wszystkim, że warto zapraszać pszczoły do swoich ogrodów i do najbliższego sąsiedztwa i że za wszelką cenę należy chronić wyjątkową pracę pszczelich zapylaczy, gdyż od nich zależy przyszłość ziemskiej bioróżnorodności. (fot. Tomasz Jękot)

(TJ)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej