Tygodnik DB2010

Pracują nad strategią

Grupa mieszkańców Gminy Walim rozpoczęła prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Walim na lata 2019-2028.

– Strategia jest swojego rodzaju księgą, drogowskazem, który wytycza władzom samorządowym kierunek rozwoju całej gminy na kilka kolejnych lat. Strategię tworzą władze lokalne, wspólnie ze społecznością lokalną i partnerami współdziałania lokalnego oraz eksperci. Trudno jest myśleć o rozwoju gminy, o poprawie bytu jej mieszkańców, skoro nie ma jasno określonych celów i kierunków rozwojowych. Tworząc program strategii rozwoju, należy odpowiedzieć sobie na kilka powiązanych ze sobą pytań, typu: co robić, aby przyspieszyć rozwój gminy, jak to robić, skąd wziąć środki na rozwój. Dlatego tak ważne jest przeanalizowanie stanu obecnego, ustalenie, jak powinno być po zrealizowaniu planów, i – co najważniejsze – opracować konkretne działania z ich budżetowniem, aby osiągnąć cel. Dlatego powołałem zespół do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walim na lata 2019-2028. Grupa tych osób już rozpoczęła prace nad przygotowaniem tego ważnego dokumentu – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(AM)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej