Tygodnik DB2010

Energia Plus

EPodczas Konwencji krajowej partii Porozumienie Jarosława Gowina, mieliśmy okazję usłyszeć o założeniach programu Energia Plus. W wielkim skrócie: to masowa produkcja odnawialnych źródeł energii i możliwość produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby. Chciałabym jednak przybliżyć Czytelnikom ten program. Zacznę od tego, kto na tym może skorzystać. Otóż docelowo, każda polska rodzina. W pierwszym rzędzie właściciele domów jednorodzinnych, których jest w Polsce około 5 mln – ze względu na uniwersalny charakter systemu zachęt i ulg, każdy z nich będzie mógł skorzystać z programu. Docelowo także mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Kolejnym beneficjentem będzie grupa blisko 2 mln polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które nie tylko uzyskają niezależność energetyczną, ale także tanie źródło energii, co pozytywnie wpłynie na ich ofertę i konkurencyjność. Ponadto, niemal 3 tys. polskich jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin i powiatów, które dzięki dostępowi do taniej energii poczynią oszczędności budżetowe, ale także będą mogły oferować bardziej konkurencyjne usługi publiczne.

Warto podkreślić, że przy ogłoszeniu programu padły również konkretne zapowiedzi zmian w czterech kluczowych obszarach. Po pierwsze – jednolity, 8-procentowy VAT na wszelkie inwestycje związane z energetyką prosumencką. Dzięki temu inwestycje w ogniwa fotowoltaiczne będą się szybciej spłacały, przez co muszą być bardziej opłacalne. Po drugie – zasada jednego okienka, w którym będzie można załatwić wszelkie formalności związane z przyłączeniem i uzyskaniem zgody na inwestycje w fotowoltaikę prosumencką. Po trzecie – wprowadzony zostanie mechanizm finansowania zwrotnego, zabezpieczony przez państwowy bank. Dzięki temu, kredyty i leasingi będą dostępne dla większości polskich rodzin, które zamiast opłacać rachunki bieżące, będą mogły spłacać raty w tej samej wysokości, a po spłaceniu kredytu, będą miały energię na własne potrzeby de facto za darmo. I wreszcie po czwarte – zniesione zostaną bariery formalno-prawne dla rozwoju energetyki fotowoltaicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu zasięg programu będzie jeszcze szerszy.

Program ma połączyć troskę o zdrowe środowisko z szybkim i dynamicznym rozwojem gospodarczym. Rząd stawia na modernizację gospodarki, obniżenie kosztów pracy, a także rozwój średnich i dużych miast. Energia Plus – według zapowiedzi – ma dotrzeć do każdej polskiej wsi, miasteczka i miasta. Każdy Polak ma mieć możliwość oddychania czystym powietrzem.

Program ma być prowadzony we współpracy z uczelniami. Uruchomiony będzie system grantów dla polskich naukowców, których przedmiotem badań będzie opracowanie jeszcze bardziej efektywnych paneli, innowacyjnych rozwiązań oraz tanich i bezinwazyjnych sposobów przerabiania instalacji grzewczych z paliw kopalnych na energię elektryczną. Będzie to miało niebagatelny wpływ również na walkę ze smogiem. Dzięki taniemu prądowi z własnej elektrowni, Polacy chętnie odejdą od palenia w piecach, na rzecz chociażby pomp ciepła, mat elektrycznych, czy pieców kumulacyjnych.

Polska w dłuższej perspektywie musi zmierzyć się z problemem czystej i taniej energii. Zobowiązują nas do tego nie tylko przepisy UE w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ale i powinność wobec przyszłych pokoleń wynikająca wprost z zasady zrównoważonego rozwoju.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej