https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gminy chcą współpracy z powiatem

Burmistrzowie Głuszycy, Jedliny-Zdroju, Szczawna-Zdroju oraz wójt Gminy Stare Bogaczowice apelują do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o podjęcie współpracy dla dobra wszystkich gmin i mieszkańców oraz o „zaprzestanie stosowania w przestrzeni publicznej mowy pogardy i nienawiści”. – Czterech włodarzy gmin nie akceptuje wyniku wyborów i podważa wybór starosty wałbrzyskiego – odpowiada im starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

Kilka tygodniu temu w środkach masowego przekazu pojawiła się nieprawdziwa informacja, że włodarze kilku gmin Powiatu Wałbrzyskiego rozważają przyłączenie swoich gmin do innego powiatu. Miała to być ich reakcja na brak współpracy z nowym Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego. Na te doniesienia wpisem w jednym z portali społecznościowych zareagował starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski (pisownia oryginalna):

– Szanowni Państwo tak „żołnierzyki” Szełemeja próbują obalić demokratyczne wybory. Proszę ich nie słuchać to zwyczajna podpucha mająca na celu wywołanie niepokojów społecznych. Będąc Starostą Wałbrzyskim nigdy nie będę jak oni „poddanym” Szełemeja. Ten człowiek doprowadził do podziału powiatu wałbrzyskiego a stosując „ubeckie” metody próbował i próbuje przejąc władzę. Długi Wałbrzycha są ogromne więc przydałaby się dzielnica i podatki Szczawno Zdrój. Czterech wójtów i burmistrzów związanych z PO i oficjalnie działających w komitecie Z Poparciem Romana Szełemeja dziś nie może pogodzić się z przegraną w wyborach. Panowie włodarze mieszkańcy gmin prędzej was wywiozą na taczkach niż będą dojeżdżać do Kłodzka aby załatwić np. dowód rejestracyjny – napisał Krzysztof Kwiatkowski i dodałw kolejnym wpisie: – Ja nikogo nie straszę stwierdzam tylko fakty. Taka moja rola zachodzić za skórę ludziom z PO.

W odpowiedzi na tę wypowiedź starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego, burmistrz Głuszycy Roman Głód, zastępca burmistrza Jedliny-Zdroju Romuald Wysocki, wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech oraz burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk wystosowali list do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego, w którym czytamy:

W ostatnich wyborach zostaliśmy obdarzeni zaufaniem mieszkańców zyskując mandat do wykonywania funkcji publicznych. Wielokrotne spotkania z mieszkańcami potwierdziły oczekiwania poprawy warunków ich codziennego życia. Mieszkańcy naszych gmin i powiatu oczekują, że nowa kadencja samorządu 2018-2023 otworzy możliwości lepszej współpracy aniżeli w poprzednich latach, rzeczywistego rozwiązywania problemów powiatu i gmin, wzajemnego wsparcia pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym.

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), w art. 4 ust. 1 określono zadania publiczne, w zakresie m. in.:

– promocji i ochrony zdrowia;

– transportu zbiorowego i dróg publicznych;

– kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

– kultury fizycznej i turystyki;

– ochrony środowiska i przyrody;

– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;

– promocji powiatu.

To są płaszczyzny możliwej współpracy, o której mowa wyżej.

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na rok 2019. Analiza uchwały budżetowej niepokoi nas i mieszkańców. Nie wynika z niej bowiem chęć poszerzenia współpracy między samorządami. Bez wątpienia procedura uchwalania budżetu – najważniejszej uchwały oraz specyfika samorządu powiatu, który poprzez realizację różnych zadań powołany jest do zaspakajania potrzeb mieszkańców naszych gmin – była szansą na wypracowanie właściwych standardów współdziałania. Pomimo uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019, posiadając mandat reprezentowania gmin wnioskujemy o dokonanie stosownych zmian tak, aby mogły być realizowane zadania wspólnie z gminami, w zakresie:

– publicznej komunikacji autobusowej, a w szczególności możliwość utworzenia nowych połączeń do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, największego pracodawcy w regionie,

– budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt,

– poprawy bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury,

– poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez współfinansowanie rozbudowy systemów monitoringu,

– inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, w szczególności walki ze smogiem,

– współfinansowania inwestycji we wszystkich gminach powiatu wałbrzyskiego.

W związku z przedstawionymi wnioskami oczekujemy działań Zarządu Powiatu potwierdzających chęć nawiązania partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami.

Jednocześnie oczekujemy od Starosty Powiatu Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego zaprzestania stosowania w przestrzeni publicznej mowy pogardy i nienawiści (w załączeniu publiczne wystąpienia Starosty Wałbrzyskiego) skierowanej wobec osób piastujących funkcje publiczne, wybranych przez mieszkańców gmin w wolnych demokratycznych wyborach. Do tego czasu bezpośrednie rozmowy z Panem Starostą uważamy za niemożliwe.

O komentarz do pisma włodarzy gmin poprosiliśmy starostę Krzysztofa Kwiatkowskiego:

– Mojego komentarza nie będzie. Czterech włodarzy gmin nie akceptuje wyniku wyborów i podważa wybór starosty wałbrzyskiego. Tymczasem ja nie komentuję tego jak oni zostali wybrani. Jest dla mnie żałosne, że o swoim wyborze mówią, że jest demokratyczny, a mój wybór kwestionują. Poza tym, gdybym chciał realizować program wyborczy Komitetu z Poparciem Romana Szełemeja, to bym kandydował w jesiennych wyborach właśnie z tego komitetu, a nie z Komitetu Ziemia Wałbrzyska. Tymczasem wyborcy powiedzieli przy urnach, że nie akceptuję tego komitetu. Zagłosowali za wizją powiatu komitetów Ziemi Wałbrzyskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, które teraz tworzą koalicję w powiecie wałbrzyskim. I z tym wójtowie i burmistrzowie powinni się pogodzić. Skoro nie uznają starosty, to ja za nimi płakał nie będę – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Krzysztof Kwiatkowski.

Robert Radczak

Włodarze Głuszycy, Jedliny-Zdroju, Starych Bogaczowic i Szczawna-Zdroju zaapelowali do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o podjęcie współpracy dla dobra wszystkich gmin i mieszkańców.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty