Tygodnik DB2010

Inwestują w szkołę i internat

Powiat wałbrzyski otrzymał dofinansowanie w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w wysokości 386 tys. zł na termomodernizację budynku internatu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. – Koszt całości prac remontowych w budynku internatu oraz budynku szkoły wyniesie około 550 tys. zł – podkreśla Józef Piksa, starosta wałbrzyski.

remont walim

 

 

 

 

Od kilku tygodni prowadzona jest termomodernizacja budynku internatu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

– Za nami pierwszy etap tej inwestycji. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zostały zakończone prace remontowe w budynku szkolnym, które związane były z wymianą pokrycia dachowego. Dodatkowo ocieplone zostało poddasze, a kominy zostały przemurowane. Koszt tego zadania zamknął się w kwocie 50 tysięcy złotych – wylicza Andrzej Lipiński, wicestarosta powiatu wałbrzyskiego.

Kolejny etap prac zakrojony jest na dużo większą skalę. Prace związane z termomodernizacją budynku internatu w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu obejmą docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropu i stropodachu. W planie jest także wymiana stolarki okiennej oraz remont schodów. Na tym jednak nie koniec, bo projekt zakłada jeszcze wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w pokojach internatu. Dodatkowo zamontowane zostaną kolektory słoneczne na dachu tego budynku. Termin zakończenia robót planowany jest pod koniec października bieżącego roku.

– Koszt robót to kwota 484 tysięcy złotych, natomiast dofinansowanie w ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 wyniesie 386 tysięcy złotych. Jak widać, staramy się realizować inwestycje w naszym powiecie przy jak największym udziale środków pozyskiwanych z zewnątrz. Dotyczy to nie tylko inwestycji drogowych, ale także oświatowych – podkreśla starosta Józef Piksa.

(RED)

 

Powiat wałbrzyski pozyskał pieniądze na przeprowadzenie remontu budynków w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej