Tygodnik DB2010

Wsparcie dla OSP

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Walimia i Zagórza Śląskiego dostały nowy sprzęt, który pomoże w różnego rodzaju akcjach ratowniczych.

 

W związku z realizacją zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, Urzędzie Gminy Walim nastąpiło uroczyste wręczenie zakupionego sprzętu dla strażaków OSP Zagórze Śląskie oraz OSP Walim.

Sekretarz Gminy Walim Aleksandra Ignaszak przekazała przedstawicielom jednostek OSP z terenu Gminy Walim sprzęt ratownictwa medycznego zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Dla jednostki OSP Zagórze Śląskie przekazano najwyższej jakości zestaw ratownictwa medycznego: PSP-R1 oraz deskę ortopedyczną ze stabilizacją pasami GR. Natomiast defibrylator, klucz do trybu niemowlę/dziecko FRx, kamizelka KED i wytrzymałe nosze płachtowe stanowić będą wyposażenie jednostki OSP w Walimiu. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 11 570,00zł, z czego 99% to pozyskana dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości, a jedynie 1% kosztów wkład własny do projektu.

– Wyrażamy nadzieję, że zakupiony sprzęt będzie służył niezawodnie przez wiele lat, a okazji do jego użycia będzie jak najmniej – podkreśliła Aleksandra Ignaszak.

Przypomnijmy, że podczas przeprowadzonych 23 czerwca zmagań jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, które odbyły się w Głuszycy, najlepszym zespołem została drużyna OSP Zagórze Śląskie. Strażacy wykazali się wspaniałą kondycją fizyczną, doskonałą współpracą, ale i odwagą, tak bardzo ważną w pełnionej służbie.

(MG)


Nowy sprzęt przekazała strażakom sekretarz gminy Aleksandra Ignaszak.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej