https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miłośnicy dla niepodległej

Projekt Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju został dofinansowany przez program dotacyjny „Niepodległa 2018”.
 
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju przystąpiło do programu dotacyjnego „Niepodległa 2018”. Biuro Programu Niepodległa jest państwową instytucją kultury, utworzoną na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak głosi informacja na oficjalnej stronie Niepodległa 2018: celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do: budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne; upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego; upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym.
Do programu dotacyjnego „Niepodległa 2018” nadesłano z całej Polski 2516 wniosków, spośród których dofinansowanie otrzymało jedynie 218 projektów. W ogłoszeniu wyników naboru czytamy, że: „ze względu na dużą liczbę złożonych wniosków, zgodnie z par. 10 ust. 16 regulaminu programu, Dyrektor Biura Programu Niepodległa podjął decyzję o podniesieniu progu upoważniającego do otrzymania dotacji”.
– Jest nam zatem niezwykle miło poinformować, że napisany przez nas projekt został pozytywnie zaopiniowany przez zespół oceniający składający się z ekspertów zatwierdzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Treść merytoryczną (uzasadnienie wniosku, syntetyczny opis zadania, ogólną koncepcję, cele i założenia projektu) opracowała Iwona Czech – prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, natomiast techniczną stronę wniosku prowadziła Agnieszka Królikowska – pracownik Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju – podkreślają przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj