https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Narada sołtysów

Tradycyjnie, jak co miesiąc we wtorek, w Urzędzie Gminy Walim odbyło się zebranie sołtysów. Jednym z najważniejszych tematów było uczestnictwo sołectw w organizacji gminnego wydarzenia dożynkowego, co sołtysi mieli okazję omówić z główną organizatorką – dyrektorką Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu Wiolettą Sową. Kolejnym kluczowym punktem zebrania była analiza zagrożeń, będących pokłosiem uszkodzenia drogi między Zagórzem Śląskim a Jugowicami, dla bezpieczeństwa mieszkańców i istniejącej infrastruktury w sołectwach, służących jako objazdy zamkniętego odcinka drogi powiatowej.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty