https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powiat Wałbrzyski na nowej drodze

W wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego mandaty zdobyli: Leonard Górski, Arletta Kłosińska, Kamil Orpel, Ewa Dorosz, Beata Hausman, Michał Broda, Daniel Owsianka, Wiesław Mąka z komitetu Koalicja 15 Października; Mirosław Lech, Emil Stroisz i Paweł Mazur z Komitetu Powiat dla Gmin; Krzysztof Kumorek, Dariusz Kołdon i Dorota Skibska z komitetu PiS oraz Krzysztof Kwiatkowski, Mirosław Potapowicz i Sylwestra Wawrzyniak z komitetu Ziemia Wałbrzyska Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego nie było żadnych niespodzianek. Na mocy zawartego wcześniej porozumienia, pomiędzy komitetami Koalicja 15 Października oraz Powiat dla Gmin, które w wyborach wprowadziły do rady powiatu odpowiednio 8 i 3 radnych, zostały powołane nowe władze. 7 maja 2024 r. sesję otworzył radny senior Wiesław Mąka, a po złożeniu ślubowania, radni przystąpili do głosowań. Przewodniczącym Rady Powiatu Wałbrzyskiego został Paweł Mazur z komitetu Powiat Dla Gmin, a jego zastępcami: Beata Hausman i Kamil Orpel z Koalicji 15 Października. Funkcję starosty wałbrzyskiego radni powierzyli Leonardowi Górskiemu, na stanowisko wicestarosty został wybrany Mirosław Lech, etatowym członkiem zarządu powiatu została Ewa Dorosz, a nieetatowymi członkami zarządu: Michał Broda i Wiesław Mąka.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty