https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Asystenci i opieka wytchnieniowa

Gminie Marciszów, w ramach otwartych konkursów: „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” i „Opieka wytchnieniowa w Gminie Marciszów w 2024 r.” przyznano łącznie 243 429,12 zł. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z Funduszu Solidarnościowego, na realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, przyznało: 214 200 zł na program ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością’’ dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 oraz 29 229,12 zł na program ,,Opieka wytchnieniowa’’ dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.  Realizatorem obu programów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty