https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzieci z Gminy Marciszów uczą się pływać

Od początku marca, po raz kolejny uczniowie z Gminy Marciszów korzystają z bezpłatnej nauki pływania. Gmina realizuje projekt „Umiem pływać”, w ramach którego dzieci z klas I-III szkół podstawowych uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z nauki pływania. Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu jednostek samorządu terytorialnego. Realizator projektu przy wparciu samorządu pokrywa wydatki, w tym: wejście na basen, wynagrodzenie instruktora, ubezpieczenie oraz koszty transportu dzieci.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty