https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przywróćmy normalność w powiecie

Rozmowa z Radosławem Radczakiem, kandydatem do Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Komitetu Wyborczego Wyborców Powiat dla Gmin w okręgu numer 2 (Gmina Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Gmina Walim).

Dobiega końca kampania wyborcza. Czy coś w jej trakcie Pana zaskoczyło?

Radosław Radczak: – Podczas rozmów w mieszkańcami powiatu wałbrzyskiego zaskoczyła mnie ich otwartość na zmiany. Zadawali mi wiele pytań na temat wizji funkcjonowania powiatu, mówili o bolączkach i proponowali wiele ciekawych rozwiązań. Wynika z nich, że mieli do tej pory zbyt słaby kontakt z osobami zasiadającymi w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego.

O jakich problemach mówili?

– Przede wszystkim wskazywali na słabą współpracę na linii powiat – gminy powiatu oraz powiat – Gmina Wałbrzych. Podkreślali, że niechęć niektórych osób kierujących powiatem do włodarzy niektórych gmin znacząco ograniczała możliwość rozwiązywania ważnych problemów. Na przykład dotyczących systemu komunikacji publicznej, modernizacji dróg, czy inwestycji. Jako argumentów używali między innymi kilkukrotnego zamykania dróg bez umożliwienia im dojazdu do miejsca zamieszkania, jak to miało miejsce w przypadku drogi Głuszyca – Rybnica Leśna, czy ul. Zachodniej w Boguszowie – Gorcach, czy nieuzasadnionych wydatków, między innymi na budowę drugiej wieży widokowej w masywie góry Dzikowiec, czy na zmianę nazwy powiatu z wałbrzyskiego na sudecki.

A jakich zmian oczekują?

– Chcą, by osoby kierujące powiatem wałbrzyskim przede wszystkim realizowały potrzeby mieszkańców, a nie swoje ambicje. Moi rozmówcy obecnym władzom powiatu wystawili ocenę mierną.

Czego jeszcze?

– Chcą, by wszyscy byli traktowani z szacunkiem i na tych samych zasadach. Na przykład jeden z przedsiębiorców z Jedliny-Zdroju zwrócił mi uwagę na opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej tamtejszego urzędu wykaz umorzeń i rozłożeń na raty zaległości w podatku od nieruchomości, których dokonał burmistrz tego miasta w 2022 roku. I zapytał: dlaczego włodarz miasta umorzył – ze względu na ważny interes podatnika – 3277 zł zaległości w podatku od nieruchomości osobie, która wówczas była narzeczoną jego syna, który zasiada w radzie powiatu, a która dziś jest jego synową? Odpowiedziałem mu, że burmistrz zapewne postąpił zgodnie z prawem, co mój rozmówca skwitował śmiechem… Inna osoba była zbulwersowana tym, że w starostwie powiatowym pracowała osoba, która miała problemy z wymiarem sprawiedliwości. Moi rozmówcy podkreślali, że uczciwa praca radnych i władz powiatu oraz współpraca jest jedyną drogą do zrównoważonego rozwoju całego powiatu oraz poszczególnych gmin.

A co Pan ma do zaproponowania?

– Program komitetu Powiat dla Gmin jest zbiorem konkretów. Ale jest to zbiór otwarty, który będzie uzupełniany o pomysły zgłaszane przez mieszkańców powiatu. Jeśli obdarzą mnie zaufaniem i powierzą mi mandat radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego, będę organizował cykliczne spotkania we wszystkich gminach, by na bieżąco poznawać sytuację. Na pewno w swojej działalności skupię się na najbliższych mi obszarach, którymi są: edukacja, komunikacja i drogi oraz sport i turystyka. Będę dążył do jak najlepszego wykorzystania infrastruktury sportowej i turystycznej w gminach powiatu do organizacji wydarzeń cyklicznych i rozgrywek na szczeblu powiatowym. Wspólnie z koleżankami i kolegami oraz we współpracy ze wszystkimi samorządowcami jesteśmy w stanie przywrócić normalność w powiecie wałbrzyskim.

Publikacja sfinansowana przez KWW Powiat dla Gmin

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty