https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pokieruje Powiatową Radą Rynku Pracy

Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński został wybrany na przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wałbrzychu. Głównym celem rad rynku pracy jest włączenie partnerów rynku pracy w proces zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy na rynku lokalnym. Rady zajmują się opiniowaniem projektów ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Kadencja trwa 4 lata.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty