https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA

na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 2029 ze zm.)

informuję, że

dla procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Wiejskiej w Kamiennej Górze, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Mpzp nie wpłynie niekorzystnie na środowisko i nie pozostawi negatywnych skutków w środowisku.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty