https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kamienna Góra na ścieżce rozwoju

Rozmowa z Januszem Chodasewiczem, burmistrzem Kamiennej Góry.

Ponad pięcioletnia kadencja samorządu dobiega końca. Jak ją Pan podsumuje?

Janusz Chodasewicz: – To nie był łatwy czas. Musieliśmy się zmierzyć ze zjawiskami, które mocno zaburzyły naszą normalną pracę. Mam tu na myśli epidemię Covid 19, wojnę na Ukrainie i akcję pomocy uchodźcom z tego kraju, galopującą inflację, skokowy wzrost cen wszystkich mediów, materiałów i robocizny. Na dodatek reforma podatków w ramach Polskiego Ładu spowodowała kilkumilionowe uszczuplenie wpływów z podatków do naszego budżetu.

Z drugiej strony Polski Ład przyniósł miastu wiele milionów na zadania inwestycyjne…

– Zgadza się. Z tego i z innych programów pozyskaliśmy blisko 130 mln zł. Takich kwot na inwestycje i remonty nie było w powojennej historii Kamiennej Góry. Wykorzystaliśmy je głównie na remonty i budowę dróg, których aż 25 zmieniło swój wygląd. Wśród nich tak strategiczne, jak Papieża Jana Pawła II, ulice Wrzosowa i Różana, praktycznie zbudowane od zera oraz zbudowany od podstaw łącznik między ulicą Wałbrzyską i Księcia Bolka I.

Co jeszcze może Pan zapisać po stronie osiągnięć w tej kadencji?

– Oczywiście remont gmachu Centrum Kultury, modernizację systemu oświetlenia w mieście, remont jazu na Zadrnie, remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 1, budowę ścieżki rowerowej oraz domu pogrzebowego. Niezwykle istotną sprawą było pozyskanie inwestora na tereny przemysłowe przy ulicy Jeleniogórskiej. Inną sprawą o kapitalnym znaczeniu było wznowienie współpracy z TBS oraz uruchomienie budownictwa komunalnego. Dzięki temu TBS kończy budowę domu przy ulicy Staszica, a przy ulicy Ściegiennego rośnie w oczach pierwszy od 30 lat budynek komunalny.

A czego nie udało się w tej kadencji zrealizować?

– Modernizacji zalewu. Z bólem serca to mówię, bo pozyskałem na ten cel 10 mln zł. Niestety, rada miasta najpierw utrąciła projekt budowy basenów nad zalewem, a potem projekt kompleksowej modernizacji jego otoczenia. Inną sprawą, która już niedługo może okazać się niezwykle dla kamiennogórzan bolesna, jest brak obwodnicy Kamiennej Góry. Mój poprzednik nie zabiegał o nią w czasie, gdy była projektowana S3, a moje starania w tej sprawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała za spóźnione.

Czy to są priorytety na kolejną kadencję kamiennogórskiego samorządu?

– Zdecydowanie tak. Ale nie tylko, wszak obiecałem mieszkańcom, że nie odpuszczę modernizacji zalewu i tego będę się trzymał. W sprawie obwodnicy mam z kolei zapewnienie marszałka województwa Cezarego Przybylskiego, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego sfinansuje tę inwestycję. Pan marszałek potwierdził także odbudowę linii kolejowej do Kowar. W ciągu 2-3 lat uciążliwy dla mieszkańców załadunek kamienia z kopalni w Ogorzelcu ma zniknąć z ulicy Towarowej. Kolejne priorytety dla naszego miasta to budowa 200 mieszkań komunalnych i TBS-u, a także dalszy ciąg remontów oraz inwestycji. Na drogi, mosty, rozbudowę żłobka i pierwszy etap rewitalizacji zalewu mamy już zabezpieczone w budżecie tylko na obecny rok aż 50 milionów złotych. Na wiele z tych zadań pozyskaliśmy lub mamy zagwarantowane pieniądze. Niezwykle ważne dla mieszkańców jest także utrzymanie i rozwój bezpłatnej komunikacji miejskiej.

(RaŚ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty