https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze

– Strefa Aktywności Gospodarczej gwarantem dalszego rozwoju Gminy Czarny Bór – powiedział podczas oficjalnego otwarcia Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki.

Gmina Czarny Bór uzbroiła tereny inwestycyjne o powierzchni blisko 6 hektarów. Obszar może być podzielony na działki dowolnej powierzchni o kształcie regularnym i prostokątnym oraz na sieci drogowe. Odbiorcami projektu są przedsiębiorcy zainteresowani zakupem uzbrojonych działek, na których będą mogli rozwijać swoją działalność. W czarnoborskiej strefie wybudowano sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków, sieć kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, sieć światłowodową, wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – w tym drogi, chodniki, zjazdy na drogę publiczną oraz oświetlenie drogowe. Gmina pozyskała na tę inwestycję wparcie finansowane z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w kwocie ponad 7 mln zł, przy całkowitych kosztach na poziomie około 14 mln zł.

– Przygotowanie terenów inwestycyjnych to strategiczne przedsięwzięcie, które na ma na celu rozwój gospodarczy gminy. Za atrakcyjnością udostępnionych przez Gminę Czarny Bór terenów inwestycyjnych przemawia: położenie i dobra komunikacja (droga wojewódzka nr 367 do granicy kraju, bliskość do S3 oraz drogi krajowej nr 5), rozbudowa infrastruktura techniczna, ulgi podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Jest to na pewno przyszłość naszej gminy – powiedział wójt Adam Górecki podczas oficjalnego otwarcia SAG w Czarnym Borze.

– Determinacja Gminy Czarny Bór w udostępnieniu i uzbrojeniu terenów inwestycyjnych może być przykładem dla innych w regionie. Dynamika i konsekwencja w działaniu to model postępowania, który gwarantuje rozwój samorządu. Stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy –powiedział podczas uroczystości Waldemar Brykalski, wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

W otwarciu Stefy Aktywności Gospodarczej w Czarnym Borze, które odbyło się 14 marca 2024 r., wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele instytucji, radni gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wykonawcy inwestycji. Przewodnicząca Rady Gminy Czarny Bór Marzena Łatka i wójt Adam Górecki odsłonili tablicę pamiątkową, a do wszystkich, którzy wsparli realizację przedsięwzięcia trafiły podziękowania w formie statuetek. Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego „Grzędowianki”.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty