https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Głuszyca inwestuje w czystą energię

Wkrótce Głuszyca może stać się pierwszą w regionie gminą nie tylko niezależną energetycznie, ale także z wyjątkowo czystym powietrzem. Mogą to zapewnić źródła gorącej wody oraz odnawialne źródła energii.

Burmistrz Głuszycy Roman Głód, skarbnik miasta Agnieszka Świędrych, Przewodniczący Rady Miejskiej Głuszy Grzegorz Milczarek oraz grupa naukowców z Warszawy zaprezentowali innowacyjny projekt mający na celu redukcję kosztów energii dla gospodarstw domowych w Gminie Głuszyca.

– Dzięki inicjatywie, już na start 600 gospodarstw otrzyma szansę na znaczące obniżenie swoich rachunków za energię, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska przez korzystanie z energii odnawialnej. Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest stworzenie banku energii, który dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, pozwoli na efektywne zarządzanie dostawami energii, dostosowując je do bieżących potrzeb odbiorców. Projekt czerpie inspirację z podobnych, skutecznych rozwiązań stosowanych globalnie, w tym w USA, co stanowi potwierdzenie jego innowacyjności i efektywności. Wnioskujemy o przyznanie na ten 20 milionów złotych. Warunkiem uruchomienia tych środków jest terminowe złożenie kompletnego wniosku przez Gminę Głuszyca i jej partnerów do końca marca bieżącego roku. Inicjatywa przyniesie mieszkańcom Gminy Głuszyca konkretne korzyści finansowe, bo prognozy zakładają obniżenie kosztów energii elektrycznej o około 30 procent. Chociaż projekt startuje w formie pilotażowej, jego pomyślne wdrożenie może otworzyć drogę do rozszerzenia programu na całą gminę, zapewniając dostęp do tańszej, ekologicznej energii dla wszystkich mieszkańców. Pierwsze niższe rachunki za energię dla uczestników projektu spodziewane są między 2025 a 2026 rokiem. Co istotne, realizacja projektu nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Gminy Głuszyca. Wręcz przeciwnie, przewiduje się dodatkowe przychody z tytułu podatków od realizatora projektu oraz dzierżaw za wykorzystane grunty. Projekt ten jest wyrazem zaangażowania Gminy Głuszyca w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia mieszkańców, odpowiadając na coraz większe wymogi ekologiczne naszych czasów – wyjaśnia burmistrz Roman Głód.

To kolejne inicjatywa głuszyckiego samorządu w ekologiczne źródła energii. Wkrótce, w miasteczku wiertniczym, które stanęło koło nowej siedziby urzędu miejskiego, zostanie wykonany odwiert, który ma dać dostęp do wód geotermalnych. Jeśli wyniki badań gorącej wody z głębin Ziemi będą pomyślne, to wkrótce mieszkańcy Głuszycy mogą mieć dostęp do taniej i czystej energii cieplnej.

(SK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty