https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zmienia oblicze biznesu

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, jako instytucja otoczenia biznesu, odgrywa kluczową rolę w rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ciągu swojej 32-letniej historii, wałbrzyska fundacja udzieliła blisko 6 tysięcy pożyczek na kwotę przekraczającą 788 milionów złotych, co przyczyniło się do powstania ponad 1000 nowych firm. Jednak to ostatnie 11 lat pod przewodnictwem Roberta Jagły przyniosło przełomowe zmiany – aż 691 milionów złotych trafiło do niemal 4 tysięcy przedsiębiorstw z całego kraju! Fundzusz, oprócz udzielania pożyczek, angażuje się także w organizację szkoleń, konferencji i wspieranie cennych inicjatyw społecznych.

Wkład Funduszu Regionu Wałbrzyskiego w rozwój przedsiębiorczości – nie tylko w naszym regionie – jest niezaprzeczalny. W czym tkwi tajemnica sukcesu?

Robert Jagła: – Definicja sukcesu dla każdego będzie inna. Dla mnie sukces to równowaga w życiu, bezpieczeństwo, zaufanie i spełnienie. W życiu zawodowym sukcesem są dla mnie przede wszystkim osiągnięcia każdego z klientów Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i prowadzonych przez nich firm. Nowe możliwości finansowania dla przedsiębiorców wzmacniają ich aktywność inwestycyjną oraz realnie wpływające na rozwój działalności gospodarczej. Dokonania przedsiębiorców są zatem naszymi sukcesami, dlatego każdy wniosek o wsparcie finansowe traktujemy bardzo indywidualnie. Pozwalamy rozwijać skrzydła przedsiębiorcom, słuchamy ich potrzeb. Jesteśmy otwarci na innowacyjne pomysły, ponieważ wiemy, że do wymarzonego biznesu dzieli ich tylko krok.

Co czeka Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w najbliższej przyszłości?

– Lada dzień będziemy realizowali zupełnie nowy program dla podmiotów ekonomii społecznej. Od 2017 roku udzielaliśmy pożyczek na ich założenie oraz rozwój, a teraz powracamy do ich finansowania. Z pożyczek będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa społeczne z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Preferencyjne wsparcie finansowe będzie możliwe zarówno na założenie PES, jak i na jego dalszy rozwój. Maksymalna kwota finasowania wyniesie nawet 500 tysięcy złotych. I – co ważne – podmioty te będą mogły się ubiegać o umorzenie 25% wypłaconego kapitału, pod warunkiem osiągnięcia wymiernych korzyści społecznych. To bardzo dobra informacja, ponieważ podmioty ekonomii społecznej wymagają w Polsce istotnego wsparcia finansowego, które pozwoli im na prowadzenie działalności w sposób ciągły oraz umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy. W sumie rozdysponujemy blisko 8 milionów złotych na rzecz PES-ów.

A co z osobami, które dopiero stawiają pierwsze kroki w świecie biznesu?

– Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu w ramach Rządowego Programu Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie. Programu, który niezmiennie od lat cieszy się dużym powodzeniem wśród osób zaczynających przygodę z biznesem. O nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogli do tej pory w FRW starać studenci, absolwenci, osoby bezrobotne oraz poszukujący pracy opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję nadal dystrybuować te środki finansowe.

Zatrzymajmy się na chwilę przy społecznej odpowiedniości biznesu. Fundusz jest bowiem przykładem instytucji, której bliska jest owa wrażliwość.

– To istotny aspekt naszej działalności. Nie sposób pominąć potrzeb społeczności, w której działamy od blisko 32 lat. W ciągu roku wspieramy kilkadziesiąt inicjatyw. Pomagamy, jak umiemy tym, którzy potrafią zarazić nas swoją pasją i przekonać, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tak było w przypadku chociażby Wałbrzyskiego Klubu Górskiego i Jaskiniowego, którego wyprawa do Turcji zaowocowała odkryciem 100-metrowej studni, nazwaną na naszą cześć „Studnią FRW”. Innym przykładem jest wsparcie walczących o awans do ekstraklasy koszykarzy Górnika Wałbrzych.

(AJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty