https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Program opieki w Głuszycy

Gmina Głuszyca, we współpracy z Fundacją Razem, realizuje program bezpośredniej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, w ramach którego zaplanowano również utworzenie trzech mieszkań chronionych i objęcie ośmiu osób wsparciem żywieniowym, w tym dostarczaniem posiłków do domu. Przy wyborze beneficjentów wsparcia żywieniowego kryteriami będą: niezdolność do samodzielnego przygotowania posiłków oraz sytuacja finansowa. W ramach projektu, z grona kilkudziesięciu kandydatów do programu pomocowego, zakwalifikowano dwadzieścia osób, są to głównie osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi i intelektualnymi. Program, który ma trwać dwa lata, jest częścią szerszych działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy, który obecnie wspiera około pięćdziesięciu niepełnosprawnych mieszkańców, dążąc do poprawy ich jakości życia i samodzielności.

(SK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty