https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

By nam wszystkim żyło się dobrze

Od urodzenia jestem mieszkańcem Chwaliszowa. Od najmłodszych lat angażowałem się w działalność na rzecz mieszkańców, początkowo pomagając tacie, który przez wiele lat był radnym i sołtysem wsi Chwaliszów, a następnie samodzielnie. Moja pierwsza aktywność społeczna związana była z drużynami piłkarskimi w Chwaliszowie i Starych Bogaczowicach, następnie działałem w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice oraz brałem czynny udział w powstaniu Stowarzyszenia LGD „Kwiat Lnu” (które działa na obszarze 8 gmin), w którym pełnię  funkcję wiceprezesa zarządu. Za jedno z największych osiągnięć w swojej działalności społecznej uważam założenie, wraz z grupą przyjaciół, Stowarzyszenia Partnerstwo Wokół Trójgarbu. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów dla naszych mieszkańców, w tym najważniejszy: Niepubliczne Przedszkole „Przedszkolaki spod Trójgarbu”.

Całe życie zawodowe jestem związany z Gminą Stare Bogaczowice. Od wielu lat pracuję w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice na różnych stanowiskach, co pozwoliło mi bardzo dobrze poznać funkcjonowanie urzędu i gminy, a przede wszystkim potrzeby i problemy mieszkańców. Od 5 lat, jako Zastępca Wójta Gminy Stare Bogaczowice, wykorzystuję moje doświadczenie w pracy na rzecz rozwoju naszej gminy i rozwiązywania problemów jej mieszkańców. Kandyduję na Wójta Gminy Stare Bogaczowice ponieważ w dalszym ciągu czuję potrzebę działań na rzecz naszej gminy, jej zrównoważonego rozwoju, by nam wszystkim – od najmłodszych mieszkańców, po seniorów – żyło się tu dobrze, spokojnie i przyjemnie.

Ostatnie lata to stały rozwój naszej gminy: nowe mieszkania, boiska sportowe i obiekty rekreacyjne, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zmodernizowane drogi i nowe chodniki oraz szereg wydarzeń sportowych i kulturalnych dla mieszkańców. To także bardzo ważne programy przyczyniające się do ochrony środowiska, m.in. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, odbioru azbestu i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Te działania należy kontynuować i rozszerzać (np. o dofinansowanie do zbiorników na deszczówkę).

Uważam, że dużo można zrobić we współpracy. Potwierdzają to przykłady zrealizowanych projektów partnerskich, takich jak budowa wieży na Trójgarbie wraz z infrastrukturą turystyczną, czy – jako lider – zadania pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój”. To jest umiejętność potrzebna żeby rozwijać gminę, bo w ostatnich latach udało się rozwiązać wiele problemów na poziomie gminy, natomiast te najbardziej palące, stanowiące największy problem, często znajdują się poza bezpośrednimi kompetencjami lub możliwościami Gminy, w związku z czym wymagają działania w porozumieniu. Mam tu na myśli zadania wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców, jak remonty dróg powiatowych i wojewódzkich oraz budowa chodników przy tych drogach, oczyszczenie i pogłębienie koryt rzek itp. Ale też zadania mające wpływ na jakość życia, jak transport publiczny. Bardzo dobrym rozwiązaniem tego problemu jest nawiązanie współpracy na poziomie powiatu i Aglomeracji Wałbrzyskiej. Te problemy można rozwiązać z poziomu ponadgminnego i wiem jak to robić.

Kandydaci do Rady Gminy Stare Bogaczowice z Komitetu Wyborczego Wyborców Współpraca dla Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu oraz rozmowami z mieszkańcami nie tylko dostrzegają problemy, lecz wiedzą też jak je rozwiązać, bo rolą radnego nie jest tylko wskazywanie problemów, ale też znajdowanie rozwiązań i dążenie do ich realizacji. Nasi kandydaci, z racji swoich zawodowych umiejętności i doświadczenia, posiadają wiedzę jak pozyskiwać środki zewnętrzne i współpracować przy realizacji projektów. To zespół składający się m.in z przedsiębiorców, osób blisko związanych z rolnictwem, turystyką, zajmujących się bezpośrednio pozyskiwaniem środków zewnętrznych i realizacją dużych projektów inwestycyjnych. Wśród kandydatów KWW Współpraca dla Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice są osoby zajmujące się zawodowo pomocą osobom w trudnych sytuacjach życiowych oraz mające ogromne doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa. Zależy mi, żebyśmy – jako drużyna – reprezentowali wszystkich mieszkańców, identyfikowali problemy i – co najważniejsze – umieli je rozwiązywać. Każdy z kandydatów jest sercem oddany swojej miejscowości, ale razem tworzymy zespół wiedząc, że sukces zależy od współpracy. Obdarzyliśmy się wzajemnie zaufaniem bo wierzymy, że razem możemy dalej rozwijać naszą gminę. Znamy potencjał naszej Gminy Stare Bogaczowice i wiemy jak go wykorzystać dla wspólnego dobra.

Jestem dumny, że jestem mieszkańcem Gminy Stare Bogaczowice.

Serdecznie pozdrawiam

Tomasz Fąka Kandydat na Wójta Gminy Stare Bogaczowice

KWW Współpraca Dla Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice

Publikacja sfinansowana ze środków KWW Współpraca Dla Rozwoju Gminy Stare Bogaczowice

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty