https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miasto Kamienna Góra sprzedaje mieszkania

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 21,76 m2, położonego w budynku nr 16 przy ul. Bohaterów Getta
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 136/6 obręb nr 3 o pow. 462 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00019486/5.
Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 3,4% udziałem w częściach wspólnych budynku
i w gruncie wynosi 48 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5 000,00 zł do dnia 4 kwietnia 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl


Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 19 o pow. 43,80 m2, położonego w budynku nr 26 przy ul. Bohaterów Getta
w Kamiennej Górze. Ww. budynek położony jest na działce nr 111, obręb nr 3 o pow. 211 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1K/00000164/6.
Przetarg odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, sala nr 211. Cena wywoławcza ww. lokalu z 5,6% udziałem w częściach wspólnych budynku
i w gruncie wynosi 110 000,00 zł brutto.
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 11 000,00 zł do dnia 4 kwietnia 2024 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na stronach: www.bip.kamiennagora.pl
i www.kamiennagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kamienna Góra.
Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych
w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra, pokój nr 306, tel. +48 756455133 lub na www.bip.kamiennagora.pl

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty