https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kobieta w polityce – dlaczego warto oddać na nią swój głos?

Długo uważano, że kobieta, by mogła odnieść sukces, czy to w życiu politycznym, czy zawodowym, powinna działać i myśleć tak jak mężczyzna. Niestety, tylko do nielicznych dotarło, że takie myślenie eliminuje naturalne zachowania i cechy kobiet. A przecież te cechy mogą przynieść nieocenione korzyści za sprawą kobiecego spojrzenia na świat. Spojrzenia pełnego emocji i empatii. Wiem, że z tej odmienności bierze się nasza siła!

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, czyli święto, które przypomina o nieustającej walce o prawa i równość płci, a także o celebrowaniu osiągnięć kobiet na przestrzeni lat. To nie tylko okazja do składania życzeń, czy wręczania kwiatów, ale przede wszystkim czas refleksji nad stanem praw kobiet oraz ich znaczeniem w życiu społecznym i politycznym. Warto zastanowić się, dlaczego ten dzień powinien być dla nas ważny i jak możemy przyczynić się do budowania bardziej sprawiedliwego i równego dla wszystkich świata. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, dlaczego Dzień Kobiet ma tak wielkie znaczenie dla nas wszystkich.

Od wieków kobiety odgrywają kluczową rolę w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Ich udział w procesie decyzyjnym ma istotny wpływ na kształtowanie społeczeństwa i budowanie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata. Jednak nie zawsze tak było. Pisałam już kiedyś o tym i nie zamierzam do tego wracać. Dziś chciałabym się raczej skupić na tym, że – mimo postępów w dziedzinie równości płci – nadal istnieje wiele barier uniemożliwiających kobietom pełne zaangażowanie się w życie publiczne. Oto kilka przykładów:

– Trudności w pogodzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Wiele kobiet musi balansować między obowiązkami domowymi, opieką nad dziećmi a karierą polityczną, czy też biznesową.

– Stereotypy płciowe, które mogą prowadzić do ograniczenia im możliwości awansu w polityce. Te zakorzenione przekonania społeczne, dotyczące ról płciowych, wciąż – niestety – narzucają pewne oczekiwania i normy dotyczące zachowań kobiet.

– Brak reprezentacji i wzorców. Kiedy kobiety rzadziej widzą inne kobiety na stanowiskach politycznych, może to ograniczać ich wiarę w swoje własne możliwości i motywację do zaangażowania się w politykę.

– W niektórych systemach partyjnych i strukturach władzy mogą istnieć ukryte bariery, które utrudniają kobietom awans w polityce. Aż trudno w uwierzyć, ale tradycyjne modele przywództwa, oparte na męskich wzorcach zachowań, wciąż niestety istnieją.

Pokonanie tych barier wymaga zdecydowanych działań na kilku płaszczyznach. Niestety, choć wielu deklaruje, że kobiety są traktowane równo z mężczyznami, to rzeczywistość polityczna pokazuje, że kobiety są znacznie mniej licznie reprezentowane w tej sferze. Dane jasno pokazują, że reprezentacja kobiet na wszystkich szczeblach władzy jest wciąż niedostateczna. W 460-osobowym Sejmie jest tylko 135 kobiet! W innych organach na szczeblu krajowym, czy też lokalnym, wcale nie wygląda to lepiej. I dlatego trzeba zastanowić się: dlaczego warto głosować na kobiety? Czy ich udział w polityce może przynieść korzyści społeczeństwu jako całości? Badania Susan J. Carroll i Kira Sanbonmatsu (2014) wskazują, że kobiety często wykazują się wysokimi umiejętnościami przywódczymi, co może przyczynić się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych. Z kolei badanie Marianne C. Stewart i Danielle M. Thomsen (2018) sugeruje, że kobiety na stanowiskach politycznych mogą służyć jako wzór zachowań dla innych kobiet, zachęcając je do angażowania się w politykę i dążenia do osiągnięcia swoich celów.

Głos kobiet jest nie tylko ważny dla równości płci i sprawiedliwości społecznej, ale jest także kluczowym elementem dla prawdziwej reprezentacji społeczeństwa. Kobiety często mają inne doświadczenia życiowe i spojrzenie na świat niż mężczyźni, co może przynieść różnorodność perspektyw i pomóc w podejmowaniu bardziej wszechstronnych decyzji politycznych.

Warto również zauważyć, że obecność kobiet w polityce może prowadzić do większego uwzględnienia kwestii społecznych, takich jak: opieka zdrowotna, edukacja, czy opieka nad dziećmi. Badanie Sarah F. Anzia i Christopher R. Berry (2013) wskazuje na pozytywny wpływ kobiet w Kongresie Stanów Zjednoczonych na reformę opieki zdrowotnej. W polskiej i światowej literaturze nie brakuje publikacji naukowych poświęconych kobietom oraz ich roli, funkcji i miejscu w strukturach politycznych, czy też gospodarczych powstających na przestrzeni wieków w ludzkich zbiorowościach.

Podsumowując, trzeba stanowczo powiedzieć, że płeć nie powinna być wyznacznikiem czyjejś zdolności, czy potencjału. Każda osoba, niezależnie od płci, ma możliwość osiągnięcia sukcesu i wykazania się kompetencjami w wielu dziedzinach życia. To, co naprawdę się liczy, to indywidualne umiejętności, motywacja, determinacja i ciężka praca. Ważne jest jednak, aby społeczeństwo promowało równość szans i zapewniało każdemu równy dostęp do edukacji, możliwości zawodowych i rozwoju osobistego, niezależnie od płci, czy innych czynników. Nadreprezentacja, zarówno mężczyzn jak i kobiet, w polityce może sprawić, że stanie się ona zdominowana przez jeden punkt widzenia, co prowadzi do jednostronnej percepcji rzeczywistości. Dzięki równoważnej reprezentacji możemy budować bardziej sprawiedliwe i zrównoważone społeczeństwo, w którym każdy ma szansę na realizację swoich celów. Konieczność realnej, a nie tylko symbolicznej obecności kobiet w polityce jest niezbędna i powinna być dostrzegana zarówno przez mężczyzn jak i same kobiety.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty