https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

W Wałbrzychu powstanie dzienny dom pomocy

W dawnym domu kultury przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu powstanie dzienny dom pomocy. Inwestycje zostanie zrealizowana w ramach projektu „Razem raźniej” o wartości 5 124 400 zł, którego realizację Fundacja Wałbrzych 2000, w partnerstwie z Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego, rozpocznie już 1 marca 2024 r.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, w wysokości 4 099.518,30 zł WTBS przeprowadzi w budynku przy ulicy Wrocławskiej 55 (dawny dom kultury WAMAG-u) prace adaptacyjno-remontowe, dostosowujące obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a Fundacja Wałbrzych 2000 otworzy dzienny dom pomocy (DDP) – ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniający całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Ponadto 2 osoby uzyskają kwalifikacje w zakresie świadczenia usług w społeczności lokalnej w zakresie niezbędnym do świadczenia usług asystentów osób z niepełnosprawnościami/opiekunów osób potrzebujących wsparcia.

W ramach projektu, z usług dziennego domu pobytu będzie mogło skorzystać 30 osób (od 15 roku życia, mieszkańców wałbrzyskich powiatów grodzkiego i ziemskiego oraz świdnickiego) potrzebujących wsparcia ze względu na ograniczoną samodzielność wynikającą z wieku, czy niepełnosprawności.

Fundacja Wałbrzych 2000 od 1 kwietnia 2024 r. zaprasza do korzystania ze wsparcia dziennego domu pobytu codziennie w dni robocze w godzinach 7.30-16.30, zapewniając uczestnikom i uczestniczkom: wsparcie asystentów i opiekunów, zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne, śniadanie i obiad, dofinasowanie kosztów dojazdu do DDP, teleopiekę. Koszt pobytu w DDP to 15 zł za 1 dzień (300 zł za 1 miesiąc).

– Chcemy wspomóc rodziny, w których są osoby wymagające opieki i osoby samotne, potrzebujące wsparcia – mówi Magdalena Zywar, koordynatorka projektu „Razem raźniej”.- Dlatego, choć DDP uruchomimy 1 kwietnia, już teraz przyjmujemy zgłoszenia. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, seniorów i seniorki, a także rodziców i opiekunów osób niesamodzielnych.

Szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można uzyskać w siedzibie Fundacji Wałbrzych 2000 przy ul. Wrocławskiej 53 w Wałbrzychu, telefonicznie pod numerem 74 843 45 62 oraz mailowo: biuro@walbrzych2000.pl.

(JK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty